club club club club
 

Club & Players

club
club บางกอกกล๊าส เอฟซี
ชื่อสโมสร [ไทย] บางกอกกล๊าส เอฟซี
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Bangkok Glass FC
ชื่อย่อ [ไทย] บางกอกกล๊าส
ชื่อย่อ [อังกฤษ] BGFC
ฉายา
สนาม ลีโอ สเตเดี้ยม
ความจุ 0
Website
Email tanakorn@bgiglass.com , thanapon.s@bgiglass.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club BGFC VS MTUTD club
H
11-02-60 club BGFC VS SPWR club
A
11-02-60 club BGFC VS SSKFC club
H
11-02-60 club BGFC VS RTCHFC club
H
11-02-60 club BGFC VS SPHNFC club
A
11-02-60 club BGFC VS BUFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
นริศ
ทวีกุล
  club  club - club - club -
GK
2
club
อภิวิชฐ์
ภู่เล็ก
  club  club - club - club -
DF
4
club
Matthew
Smith
  club  club club - club - club -
DF
5
club
ประวีณวัช
บุญยงค์
  club  club - club - club -
DF
7
club
Ariel Francisco
Rodriguez Araya
  club  club club - club - club -
FW
8
club
Daniel
Garcia Rodriguez
  club  club club - club - club -
MF
9
club
สุรชาติ
สารีพิมพ์
  club  club - club - club -
FW
10
club
ภคิณ
ไก่แก้ว
  club  club - club - club -
MF
14
club
ศราวุฒิ
มาสุข
  club  club - club - club -
MF
16
club
จักรพันธ์
พรใส
  club  club - club - club -
MF
17
club
ศุภชัย
คมศิลป์
  club  club - club - club -
DF
18
club
กรพัฒน์
นารีจันทร์
  club  club - club - club -
GK
19
club
พิชิต
เกสโร
  club  club - club - club -
DF
20
club
นันทวัฒน์
สวนแก้ว
  club  club - club - club -
DF
21
club
เจษฎากร
เหมแดง
  club  club - club - club -
DF
22
club
Kalifa
Cisse
  club  club club - club - club -
MF
23
club
พีรพงศ์
พิชิตโชติรัตน์
  club  club - club - club -
MF
24
club
ศิวกร
แสงวงศ์
  club  club - club - club -
MF
26
club
เมธานนท์
สุทธเสน
  club  club - club - club -
DF
27
club
วัลลภ
แซ่จิ๋ว
  club  club - club - club -
GK
28
club
องอาจ
ภมรประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
29
club
ชาตรี
ฉิมทะเล
  club  club - club - club -
FW
31
club
รังสิมันต์
สรวมประคำ
  club  club - club - club -
FW
32
club
วรุตม์
บุญสุข
  club  club - club - club -
FW
34
club
ปิยะชนก
ดาฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
35
club
ทัศนพงษ์
หมวดดารักษ์
  club  club - club - club -
MF
36
club
สุวรรณภัทร์
กิ่งแก้ว
  club  club - club - club -
DF
38
club
ต่อศักดิ์
สะอาดเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
40
club
ROMAIN
GASMI
  club  club club - club - club -
MF
1 นริศ
ทวีกุล
  club  GK
club - club - club -
2 อภิวิชฐ์
ภู่เล็ก
  club  DF
club - club - club -
4 Matthew
Smith
  club  club DF
club - club - club -
5 ประวีณวัช
บุญยงค์
  club  DF
club - club - club -
7 Ariel Francisco
Rodriguez Araya
  club  club FW
club - club - club -
8 Daniel
Garcia Rodriguez
  club  club MF
club - club - club -
9 สุรชาติ
สารีพิมพ์
  club  FW
club - club - club -
10 ภคิณ
ไก่แก้ว
  club  MF
club - club - club -
14 ศราวุฒิ
มาสุข
  club  MF
club - club - club -
16 จักรพันธ์
พรใส
  club  MF
club - club - club -
17 ศุภชัย
คมศิลป์
  club  DF
club - club - club -
18 กรพัฒน์
นารีจันทร์
  club  GK
club - club - club -
19 พิชิต
เกสโร
  club  DF
club - club - club -
20 นันทวัฒน์
สวนแก้ว
  club  DF
club - club - club -
21 เจษฎากร
เหมแดง
  club  DF
club - club - club -
22 Kalifa
Cisse
  club  club MF
club - club - club -
23 พีรพงศ์
พิชิตโชติรัตน์
  club  MF
club - club - club -
24 ศิวกร
แสงวงศ์
  club  MF
club - club - club -
26 เมธานนท์
สุทธเสน
  club  DF
club - club - club -
27 วัลลภ
แซ่จิ๋ว
  club  GK
club - club - club -
28 องอาจ
ภมรประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
29 ชาตรี
ฉิมทะเล
  club  FW
club - club - club -
31 รังสิมันต์
สรวมประคำ
  club  FW
club - club - club -
32 วรุตม์
บุญสุข
  club  FW
club - club - club -
34 ปิยะชนก
ดาฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
35 ทัศนพงษ์
หมวดดารักษ์
  club  MF
club - club - club -
36 สุวรรณภัทร์
กิ่งแก้ว
  club  DF
club - club - club -
38 ต่อศักดิ์
สะอาดเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
40 ROMAIN
GASMI
  club  club MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 นริศ
ทวีกุล
  club  GK
club - club - club -
18 กรพัฒน์
นารีจันทร์
  club  GK
club - club - club -
27 วัลลภ
แซ่จิ๋ว
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 อภิวิชฐ์
ภู่เล็ก
  club  DF
club - club - club -
4 Matthew
Smith
  club  club DF
club - club - club -
5 ประวีณวัช
บุญยงค์
  club  DF
club - club - club -
17 ศุภชัย
คมศิลป์
  club  DF
club - club - club -
19 พิชิต
เกสโร
  club  DF
club - club - club -
20 นันทวัฒน์
สวนแก้ว
  club  DF
club - club - club -
21 เจษฎากร
เหมแดง
  club  DF
club - club - club -
26 เมธานนท์
สุทธเสน
  club  DF
club - club - club -
34 ปิยะชนก
ดาฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
36 สุวรรณภัทร์
กิ่งแก้ว
  club  DF
club - club - club -
38 ต่อศักดิ์
สะอาดเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8 Daniel
Garcia Rodriguez
  club  club MF
club - club - club -
10 ภคิณ
ไก่แก้ว
  club  MF
club - club - club -
14 ศราวุฒิ
มาสุข
  club  MF
club - club - club -
16 จักรพันธ์
พรใส
  club  MF
club - club - club -
22 Kalifa
Cisse
  club  club MF
club - club - club -
23 พีรพงศ์
พิชิตโชติรัตน์
  club  MF
club - club - club -
24 ศิวกร
แสงวงศ์
  club  MF
club - club - club -
28 องอาจ
ภมรประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
35 ทัศนพงษ์
หมวดดารักษ์
  club  MF
club - club - club -
40 ROMAIN
GASMI
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

7 Ariel Francisco
Rodriguez Araya
  club  club FW
club - club - club -
9 สุรชาติ
สารีพิมพ์
  club  FW
club - club - club -
29 ชาตรี
ฉิมทะเล
  club  FW
club - club - club -
31 รังสิมันต์
สรวมประคำ
  club  FW
club - club - club -
32 วรุตม์
บุญสุข
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor