club club club club
 

Club & Players

club
club ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี
ชื่อสโมสร [ไทย] ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Thai Honda Ladkrabang
ชื่อย่อ [ไทย] ไทยฮอนด้า
ชื่อย่อ [อังกฤษ] Thai Honda
ฉายา
สนาม เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
ความจุ 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club THHD VS SPHNFC club
A
11-02-60 club THHD VS BUFC club
H
11-02-60 club THHD VS NAVYFC club
A
11-02-60 club THHD VS BRUTD club
H
11-02-60 club THHD VS TPFC club
H
11-02-60 club THHD VS UBUMT club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
วัฒนพงษ์
ตาบุดดา
  club  club - club - club -
GK
2
club
Daiki
Higuchi
  club  club club - club - club -
DF
3
club
วัชรินทร์
เนื่องพระแก้ว
  club  club - club - club -
DF
4
club
อนุรักษ์
กมลจิตร
  club  club - club - club -
DF
5
club
Michitaka
Akimoto
  club  club club - club - club -
MF
6
club
นพรัตน์
สกุลอ๊อด
  club  club - club - club -
DF
7
club
ภีมวิชช์
ทองนิธิโรจน์
  club  club - club - club -
MF
8
club
อลงกรณ์
จรนาทอง
  club  club - club - club -
FW
9
club
Jesus Da Silva
Ricardo
  club  club club - club - club -
FW
10
club
ถวิล
บุตรสมบัติ
  club  club - club - club -
FW
11
club
ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  club - club - club -
MF
12
club
ปรมัตถ์
กรองบริสุทธิ์
  club  club - club - club -
MF
13
club
วัชระ
มหาวงศ์
  club  club - club - club -
DF
14
club
ถิรวัฒน์
เลิศพิชชพัชร์
  club  club - club - club -
MF
16
club
ชัยวุฒิ
วัฒนะ
  club  club - club - club -
MF
17
club
Rafael Lima
Pereira
  club  club club - club - club -
FW
18
club
ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  club - club - club -
MF
19
club
ธนวิทย์
คำนะ
  club  club - club - club -
MF
20
club
สันติธร
ลัทธิรมย์
  club  club - club - club -
MF
21
club
สรรเพชร
แก้วช่วย
  club  club - club - club -
DF
23
club
YUKI
BAMBA
  club  club club - club - club -
MF
24
club
บัญชา
ยิ้มช้อย
  club  club - club - club -
GK
26
club
มีเดช
สรายุทธพิสัย
  club  club - club - club -
DF
27
club
นพกร
คำคง
  club  club - club - club -
MF
28
club
ศิริวัฒน์
สินธุรักษ์
  club  club - club - club -
DF
31
club
ณัฐชานนท์
โจถาวร
  club  club - club - club -
GK
32
club
นิธิโรจน์
โสขุมา
  club  club - club - club -
DF
35
club
กนกศักดิ์
วงศ์รัตนวิจิตร
  club  club - club - club -
GK
1 วัฒนพงษ์
ตาบุดดา
  club  GK
club - club - club -
2 Daiki
Higuchi
  club  club DF
club - club - club -
3 วัชรินทร์
เนื่องพระแก้ว
  club  DF
club - club - club -
4 อนุรักษ์
กมลจิตร
  club  DF
club - club - club -
5 Michitaka
Akimoto
  club  club MF
club - club - club -
6 นพรัตน์
สกุลอ๊อด
  club  DF
club - club - club -
7 ภีมวิชช์
ทองนิธิโรจน์
  club  MF
club - club - club -
8 อลงกรณ์
จรนาทอง
  club  FW
club - club - club -
9 Jesus Da Silva
Ricardo
  club  club FW
club - club - club -
10 ถวิล
บุตรสมบัติ
  club  FW
club - club - club -
11 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club - club - club -
12 ปรมัตถ์
กรองบริสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
13 วัชระ
มหาวงศ์
  club  DF
club - club - club -
14 ถิรวัฒน์
เลิศพิชชพัชร์
  club  MF
club - club - club -
16 ชัยวุฒิ
วัฒนะ
  club  MF
club - club - club -
17 Rafael Lima
Pereira
  club  club FW
club - club - club -
18 ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  MF
club - club - club -
19 ธนวิทย์
คำนะ
  club  MF
club - club - club -
20 สันติธร
ลัทธิรมย์
  club  MF
club - club - club -
21 สรรเพชร
แก้วช่วย
  club  DF
club - club - club -
23 YUKI
BAMBA
  club  club MF
club - club - club -
24 บัญชา
ยิ้มช้อย
  club  GK
club - club - club -
26 มีเดช
สรายุทธพิสัย
  club  DF
club - club - club -
27 นพกร
คำคง
  club  MF
club - club - club -
28 ศิริวัฒน์
สินธุรักษ์
  club  DF
club - club - club -
31 ณัฐชานนท์
โจถาวร
  club  GK
club - club - club -
32 นิธิโรจน์
โสขุมา
  club  DF
club - club - club -
35 กนกศักดิ์
วงศ์รัตนวิจิตร
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 วัฒนพงษ์
ตาบุดดา
  club  GK
club - club - club -
24 บัญชา
ยิ้มช้อย
  club  GK
club - club - club -
31 ณัฐชานนท์
โจถาวร
  club  GK
club - club - club -
35 กนกศักดิ์
วงศ์รัตนวิจิตร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 Daiki
Higuchi
  club  club DF
club - club - club -
3 วัชรินทร์
เนื่องพระแก้ว
  club  DF
club - club - club -
4 อนุรักษ์
กมลจิตร
  club  DF
club - club - club -
6 นพรัตน์
สกุลอ๊อด
  club  DF
club - club - club -
13 วัชระ
มหาวงศ์
  club  DF
club - club - club -
21 สรรเพชร
แก้วช่วย
  club  DF
club - club - club -
26 มีเดช
สรายุทธพิสัย
  club  DF
club - club - club -
28 ศิริวัฒน์
สินธุรักษ์
  club  DF
club - club - club -
32 นิธิโรจน์
โสขุมา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5 Michitaka
Akimoto
  club  club MF
club - club - club -
7 ภีมวิชช์
ทองนิธิโรจน์
  club  MF
club - club - club -
11 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club - club - club -
12 ปรมัตถ์
กรองบริสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
14 ถิรวัฒน์
เลิศพิชชพัชร์
  club  MF
club - club - club -
16 ชัยวุฒิ
วัฒนะ
  club  MF
club - club - club -
18 ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  MF
club - club - club -
19 ธนวิทย์
คำนะ
  club  MF
club - club - club -
20 สันติธร
ลัทธิรมย์
  club  MF
club - club - club -
23 YUKI
BAMBA
  club  club MF
club - club - club -
27 นพกร
คำคง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8 อลงกรณ์
จรนาทอง
  club  FW
club - club - club -
9 Jesus Da Silva
Ricardo
  club  club FW
club - club - club -
10 ถวิล
บุตรสมบัติ
  club  FW
club - club - club -
17 Rafael Lima
Pereira
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor