club club club club
 

Club & Players

club
club ศรีสะเกษ เอฟซี
Club Name [Thai] ศรีสะเกษ เอฟซี
Club Name [Eng] Sisaket FC
Short Name [Thai] ศรีสะเกษ เอฟซี
Short Name [Eng] Sisaket FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามศรีนครลำดวน
Capacity 11200
Website www.sisakefc.net
Email FCSISAKET@YAHOO.COM,SOMBOON172519@HOTMAIL.COM

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
16
ศรีสะเกษ เอฟซี   4 4 4 19 19   1 0 10 9 33   23 5 4 14 28 52   -24 19
Last Six Results club
09-07-60 club SSKFC 0 - 2 PUTD club
L
05-07-60 club SSKFC 0 - 1 CHON club
L
02-07-60 club SSKFC 2 - 1 TERO club
W
28-06-60 club SSKFC 1 - 2 SKTFC club
L
24-06-60 club SSKFC 0 - 0 BGFC club
D
21-06-60 club SSKFC 3 - 2 RNUTD club
W
All Results
Next 6 Fixtures club
30-07-60 club SSKFC VS NRMFC club
A
06-08-60 club SSKFC VS MTUTD club
H
10-09-60 club SSKFC VS SPWR club
A
16-09-60 club SSKFC VS BRUTD club
H
20-09-60 club SSKFC VS RBMFC club
H
23-09-60 club SSKFC VS SPFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ศุภวัฒน์
สีโนทัย
  club  club 1 club - club -
GK
2
club
DENIS VIANA
DA SILVA
  club  club club 3 club - club 1
DF
3
club
ทศพร
เขม็งกิจ
  club  club 2 club - club -
DF
4
club
สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  club 2 club - club 3
MF
5
club
ศรันยู
อินต๊ะราช
  club  club 3 club - club -
DF
6
club
ยุทธนา
จงนอก
  club  club 1 club - club -
DF
7
club
สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  club - club - club 3
MF
8
club
อำไพ
มุธาพร
  club  club 4 club - club -
MF
9
club
ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  club 1 club - club 2
FW
10
club
BJORN
LINDEMANN
  club  club club 1 club - club 1
MF
11
club
LEROY
LITA
  club  club club - club 1 club 5
FW
13
club
ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  club - club - club 1
FW
14
club
กิตติพงษ์
วงมา
  club  club - club - club -
FW
16
club
ธีรชัย
งามเจริญ
  club  club 4 club - club -
DF
17
club
เอกพันธ์
จันดากรณ์
  club  club 5 club - club -
DF
18
club
ลือชา
จันทวงษ์
  club  club - club - club -
GK
19
club
วิศรุต
ไวงาน
  club  club 2 club - club -
DF
20
club
Mariano Roman
Berriex
  club  club club 3 club - club 3
MF
21
club
กานต์นรินทร์
ถาวรศักดิ์
  club  club 4 club - club -
MF
22
club
ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  club - club - club -
GK
23
club
ณัฐกฤต
อินเสาร์
  club  club - club - club -
DF
24
club
สมศักดิ์
วงษ์ใหญ่
  club  club 2 club - club -
MF
25
club
คมสันต์
เมินดี
  club  club 7 club - club -
MF
26
club
วรวุฒิ
นามเวช
  club  club 3 club - club -
DF
27
club
เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  club - club - club -
DF
28
club
สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
32
club
ISAKA AONGOR
CERNAK OKANYA
  club  club club 3 club - club 1
MF
33
club
อาชาวิน
เกษศิริ
  club  club - club - club -
GK
35
club
ชลิตพงศ์
จันทกล
  club  club 6 club - club -
DF
36
club
สราวุธ
กองลาภ
  club  club - club - club -
GK
39
club
วานิช
ใจแสน
  club  club 1 club - club -
FW
50
club
อนุวัตน์
เพียรแก้ว
  club  club - club - club -
MF
70
club
สรวิทย์
พานทอง
  club  club - club - club -
MF
99
club
ใหญ่
นิลวงศ์
  club  club 3 club - club -
FW
1 ศุภวัฒน์
สีโนทัย
  club  GK
club 1 club - club -
2 DENIS VIANA
DA SILVA
  club  club DF
club 3 club - club 1
3 ทศพร
เขม็งกิจ
  club  DF
club 2 club - club -
4 สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  MF
club 2 club - club 3
5 ศรันยู
อินต๊ะราช
  club  DF
club 3 club - club -
6 ยุทธนา
จงนอก
  club  DF
club 1 club - club -
7 สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  MF
club - club - club 3
8 อำไพ
มุธาพร
  club  MF
club 4 club - club -
9 ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  FW
club 1 club - club 2
10 BJORN
LINDEMANN
  club  club MF
club 1 club - club 1
11 LEROY
LITA
  club  club FW
club - club 1 club 5
13 ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  FW
club - club - club 1
14 กิตติพงษ์
วงมา
  club  FW
club - club - club -
16 ธีรชัย
งามเจริญ
  club  DF
club 4 club - club -
17 เอกพันธ์
จันดากรณ์
  club  DF
club 5 club - club -
18 ลือชา
จันทวงษ์
  club  GK
club - club - club -
19 วิศรุต
ไวงาน
  club  DF
club 2 club - club -
20 Mariano Roman
Berriex
  club  club MF
club 3 club - club 3
21 กานต์นรินทร์
ถาวรศักดิ์
  club  MF
club 4 club - club -
22 ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  GK
club - club - club -
23 ณัฐกฤต
อินเสาร์
  club  DF
club - club - club -
24 สมศักดิ์
วงษ์ใหญ่
  club  MF
club 2 club - club -
25 คมสันต์
เมินดี
  club  MF
club 7 club - club -
26 วรวุฒิ
นามเวช
  club  DF
club 3 club - club -
27 เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  DF
club - club - club -
28 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
32 ISAKA AONGOR
CERNAK OKANYA
  club  club MF
club 3 club - club 1
33 อาชาวิน
เกษศิริ
  club  GK
club - club - club -
35 ชลิตพงศ์
จันทกล
  club  DF
club 6 club - club -
36 สราวุธ
กองลาภ
  club  GK
club - club - club -
39 วานิช
ใจแสน
  club  FW
club 1 club - club -
50 อนุวัตน์
เพียรแก้ว
  club  MF
club - club - club -
70 สรวิทย์
พานทอง
  club  MF
club - club - club -
99 ใหญ่
นิลวงศ์
  club  FW
club 3 club - club -

GoalKeeper Players

1 ศุภวัฒน์
สีโนทัย
  club  GK
club 1 club - club -
18 ลือชา
จันทวงษ์
  club  GK
club - club - club -
22 ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  GK
club - club - club -
33 อาชาวิน
เกษศิริ
  club  GK
club - club - club -
36 สราวุธ
กองลาภ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 DENIS VIANA
DA SILVA
  club  club DF
club 3 club - club 1
3 ทศพร
เขม็งกิจ
  club  DF
club 2 club - club -
5 ศรันยู
อินต๊ะราช
  club  DF
club 3 club - club -
6 ยุทธนา
จงนอก
  club  DF
club 1 club - club -
16 ธีรชัย
งามเจริญ
  club  DF
club 4 club - club -
17 เอกพันธ์
จันดากรณ์
  club  DF
club 5 club - club -
19 วิศรุต
ไวงาน
  club  DF
club 2 club - club -
23 ณัฐกฤต
อินเสาร์
  club  DF
club - club - club -
26 วรวุฒิ
นามเวช
  club  DF
club 3 club - club -
27 เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  DF
club - club - club -
28 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
35 ชลิตพงศ์
จันทกล
  club  DF
club 6 club - club -

Midfielder Players

4 สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  MF
club 2 club - club 3
7 สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  MF
club - club - club 3
8 อำไพ
มุธาพร
  club  MF
club 4 club - club -
10 BJORN
LINDEMANN
  club  club MF
club 1 club - club 1
20 Mariano Roman
Berriex
  club  club MF
club 3 club - club 3
21 กานต์นรินทร์
ถาวรศักดิ์
  club  MF
club 4 club - club -
24 สมศักดิ์
วงษ์ใหญ่
  club  MF
club 2 club - club -
25 คมสันต์
เมินดี
  club  MF
club 7 club - club -
32 ISAKA AONGOR
CERNAK OKANYA
  club  club MF
club 3 club - club 1
50 อนุวัตน์
เพียรแก้ว
  club  MF
club - club - club -
70 สรวิทย์
พานทอง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  FW
club 1 club - club 2
11 LEROY
LITA
  club  club FW
club - club 1 club 5
13 ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  FW
club - club - club 1
14 กิตติพงษ์
วงมา
  club  FW
club - club - club -
39 วานิช
ใจแสน
  club  FW
club 1 club - club -
99 ใหญ่
นิลวงศ์
  club  FW
club 3 club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor