club club club club
 

Club & Players

club
club ศรีสะเกษ เอฟซี
Club Name [Thai] ศรีสะเกษ เอฟซี
Club Name [Eng] Sisaket FC
Short Name [Thai] ศรีสะเกษ เอฟซี
Short Name [Eng] Sisaket FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามศรีนครลำดวน
Capacity 11200
Website www.sisakefc.net
Email FCSISAKET@YAHOO.COM,SOMBOON172519@HOTMAIL.COM

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
17
ศรีสะเกษ เอฟซี   2 1 2 8 8   0 0 5 2 15   10 2 1 7 10 23   -13 7
Last Six Results club
22-04-60 club SSKFC 1 - 0 SPWR club
W
19-04-60 club SSKFC 0 - 3 MTUTD club
L
08-04-60 club SSKFC 3 - 3 NRMFC club
D
03-04-60 club SSKFC 1 - 2 PUTD club
L
12-03-60 club SSKFC 1 - 2 CHON club
L
08-03-60 club SSKFC 0 - 1 TERO club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
29-04-60 club SSKFC VS BRUTD club
A
03-05-60 club SSKFC VS RBMFC club
A
07-05-60 club SSKFC VS SPFC club
H
13-05-60 club SSKFC VS BUFC club
A
17-05-60 club SSKFC VS NAVYFC club
H
20-05-60 club SSKFC VS THL club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ศุภวัฒน์
สีโนทัย
  club  club - club - club -
GK
2
club
DENIS VIANA
DA SILVA
  club  club club 1 club - club 1
DF
3
club
ทศพร
เขม็งกิจ
  club  club 2 club - club -
DF
4
club
สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  club 2 club - club 2
MF
5
club
ยอดรัก
นาเมืองรักษ์
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
ยุทธนา
จงนอก
  club  club - club - club -
DF
7
club
สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  club - club - club -
MF
8
club
อำไพ
มุธาพร
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  club - club - club -
FW
10
club
OGASARA
YUSEI
  club  club club 1 club - club -
MF
11
club
LEROY HALIROU
BOHARI LITA
  club  club club - club 1 club 2
FW
13
club
ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  club - club - club -
FW
14
club
กิตติพงษ์
วงมา
  club  club - club - club -
FW
16
club
ธีรชัย
งามเจริญ
  club  club 2 club - club -
DF
17
club
เอกพันธ์
จันดากรณ์
  club  club 2 club - club -
DF
18
club
ลือชา
จันทวงษ์
  club  club - club - club -
GK
19
club
วิศรุต
ไวงาน
  club  club 2 club - club -
DF
22
club
ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  club - club - club -
GK
23
club
ณัฐกฤต
อินเสาร์
  club  club - club - club -
DF
24
club
สมศักดิ์
วงษ์ใหญ่
  club  club - club - club -
MF
25
club
คมสันต์
เมินดี
  club  club 4 club - club -
MF
27
club
เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  club - club - club -
DF
32
club
ISAKA AONGOR
CERNAK OKANYA
  club  club club 2 club - club 1
MF
33
club
อาชาวิน
เกษศิริ
  club  club - club - club -
GK
35
club
ชลิตพงศ์
จันทกล
  club  club 2 club - club -
DF
37
club
LEANDRO ASSUMPCAO
DA SILVA
  club  club club - club - club 4
MF
39
club
วานิช
ใจแสน
  club  club - club - club -
FW
40
club
วรุตน์
สัพโส
  club  club 2 club - club -
MF
1 ศุภวัฒน์
สีโนทัย
  club  GK
club - club - club -
2 DENIS VIANA
DA SILVA
  club  club DF
club 1 club - club 1
3 ทศพร
เขม็งกิจ
  club  DF
club 2 club - club -
4 สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  MF
club 2 club - club 2
5 ยอดรัก
นาเมืองรักษ์
  club  DF
club 2 club - club -
6 ยุทธนา
จงนอก
  club  DF
club - club - club -
7 สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  MF
club - club - club -
8 อำไพ
มุธาพร
  club  MF
club 1 club - club -
9 ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  FW
club - club - club -
10 OGASARA
YUSEI
  club  club MF
club 1 club - club -
11 LEROY HALIROU
BOHARI LITA
  club  club FW
club - club 1 club 2
13 ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  FW
club - club - club -
14 กิตติพงษ์
วงมา
  club  FW
club - club - club -
16 ธีรชัย
งามเจริญ
  club  DF
club 2 club - club -
17 เอกพันธ์
จันดากรณ์
  club  DF
club 2 club - club -
18 ลือชา
จันทวงษ์
  club  GK
club - club - club -
19 วิศรุต
ไวงาน
  club  DF
club 2 club - club -
22 ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  GK
club - club - club -
23 ณัฐกฤต
อินเสาร์
  club  DF
club - club - club -
24 สมศักดิ์
วงษ์ใหญ่
  club  MF
club - club - club -
25 คมสันต์
เมินดี
  club  MF
club 4 club - club -
27 เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  DF
club - club - club -
32 ISAKA AONGOR
CERNAK OKANYA
  club  club MF
club 2 club - club 1
33 อาชาวิน
เกษศิริ
  club  GK
club - club - club -
35 ชลิตพงศ์
จันทกล
  club  DF
club 2 club - club -
37 LEANDRO ASSUMPCAO
DA SILVA
  club  club MF
club - club - club 4
39 วานิช
ใจแสน
  club  FW
club - club - club -
40 วรุตน์
สัพโส
  club  MF
club 2 club - club -

GoalKeeper Players

1 ศุภวัฒน์
สีโนทัย
  club  GK
club - club - club -
18 ลือชา
จันทวงษ์
  club  GK
club - club - club -
22 ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  GK
club - club - club -
33 อาชาวิน
เกษศิริ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 DENIS VIANA
DA SILVA
  club  club DF
club 1 club - club 1
3 ทศพร
เขม็งกิจ
  club  DF
club 2 club - club -
5 ยอดรัก
นาเมืองรักษ์
  club  DF
club 2 club - club -
6 ยุทธนา
จงนอก
  club  DF
club - club - club -
16 ธีรชัย
งามเจริญ
  club  DF
club 2 club - club -
17 เอกพันธ์
จันดากรณ์
  club  DF
club 2 club - club -
19 วิศรุต
ไวงาน
  club  DF
club 2 club - club -
23 ณัฐกฤต
อินเสาร์
  club  DF
club - club - club -
27 เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  DF
club - club - club -
35 ชลิตพงศ์
จันทกล
  club  DF
club 2 club - club -

Midfielder Players

4 สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  MF
club 2 club - club 2
7 สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  MF
club - club - club -
8 อำไพ
มุธาพร
  club  MF
club 1 club - club -
10 OGASARA
YUSEI
  club  club MF
club 1 club - club -
24 สมศักดิ์
วงษ์ใหญ่
  club  MF
club - club - club -
25 คมสันต์
เมินดี
  club  MF
club 4 club - club -
32 ISAKA AONGOR
CERNAK OKANYA
  club  club MF
club 2 club - club 1
37 LEANDRO ASSUMPCAO
DA SILVA
  club  club MF
club - club - club 4
40 วรุตน์
สัพโส
  club  MF
club 2 club - club -

Forward Players

9 ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  FW
club - club - club -
11 LEROY HALIROU
BOHARI LITA
  club  club FW
club - club 1 club 2
13 ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  FW
club - club - club -
14 กิตติพงษ์
วงมา
  club  FW
club - club - club -
39 วานิช
ใจแสน
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor