club club club club
 

Club & Players

club
club อาร์มี่ ยูไนเต็ด
ชื่อสโมสร [ไทย] อาร์มี่ ยูไนเต็ด
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Army United
ชื่อย่อ [ไทย] อาร์มี่ ยูไนเต็ด
ชื่อย่อ [อังกฤษ] Army
ฉายา
สนาม กีฬากองทัพบก
ความจุ 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club ARMUTD VS KRBFC club
H
11-02-60 club ARMUTD VS PRCHFC club
A
11-02-60 club ARMUTD VS RYFC club
H
11-02-60 club ARMUTD VS NPFC club
A
11-02-60 club ARMUTD VS AFCFC club
H
11-02-60 club ARMUTD VS LMPFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  club - club - club -
GK
3
club
ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  club - club - club -
DF
4
club
เกรียงไกร
ชาสังข์
  club  club - club - club -
DF
5
club
ตระกูลฉัตร
ทองใบ
  club  club - club - club -
DF
6
club
Zdenko
Kapralik
  club  club club - club - club -
DF
7
club
Josimar Rodrigues
Souza Roberto
  club  club club - club - club -
FW
8
club
นิพนธ์
คำทอง
  club  club - club - club -
MF
9
club
ธนากรณ์
แดงทอง
  club  club - club - club -
FW
11
club
ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  club - club - club -
FW
13
club
Kai
Hirano
  club  club club - club - club -
MF
14
club
พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  club - club - club -
MF
15
club
นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  club - club - club -
DF
16
club
ศนุกรานต์
ถิ่นจอม
  club  club - club - club -
MF
17
club
เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  club - club - club -
DF
18
club
Hassan Bin
Abdullah Sunny
  club  club club - club - club -
GK
19
club
อาสาฬห์
เพ็งบ้านไร่
  club  club - club - club -
DF
21
club
กนก
เกาะยางเผือก
  club  club - club - club -
DF
22
club
ศิวะเมต
ธนูศร
  club  club - club - club -
DF
25
club
รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  club - club - club -
DF
27
club
ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  club - club - club -
MF
28
club
ทศวรรษ
ลิ้มวรรณเสถียร
  club  club - club - club -
MF
29
club
Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club club - club - club -
FW
30
club
ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  club - club - club -
DF
32
club
รัฐกิจ
ชนะนา
  club  club - club - club -
DF
33
club
ศุภชาติ
อภิชาติยานนท์
  club  club - club - club -
GK
34
club
อรรถพล
กันหนู
  club  club - club - club -
FW
35
club
วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  club - club - club -
MF
38
club
ชัยวัฒน์
นาคเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
39
club
ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  club - club - club -
MF
40
club
ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  club - club - club -
MF
1 ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  GK
club - club - club -
3 ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  DF
club - club - club -
4 เกรียงไกร
ชาสังข์
  club  DF
club - club - club -
5 ตระกูลฉัตร
ทองใบ
  club  DF
club - club - club -
6 Zdenko
Kapralik
  club  club DF
club - club - club -
7 Josimar Rodrigues
Souza Roberto
  club  club FW
club - club - club -
8 นิพนธ์
คำทอง
  club  MF
club - club - club -
9 ธนากรณ์
แดงทอง
  club  FW
club - club - club -
11 ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  FW
club - club - club -
13 Kai
Hirano
  club  club MF
club - club - club -
14 พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  MF
club - club - club -
15 นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  DF
club - club - club -
16 ศนุกรานต์
ถิ่นจอม
  club  MF
club - club - club -
17 เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  DF
club - club - club -
18 Hassan Bin
Abdullah Sunny
  club  club GK
club - club - club -
19 อาสาฬห์
เพ็งบ้านไร่
  club  DF
club - club - club -
21 กนก
เกาะยางเผือก
  club  DF
club - club - club -
22 ศิวะเมต
ธนูศร
  club  DF
club - club - club -
25 รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  DF
club - club - club -
27 ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  MF
club - club - club -
28 ทศวรรษ
ลิ้มวรรณเสถียร
  club  MF
club - club - club -
29 Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club FW
club - club - club -
30 ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  DF
club - club - club -
32 รัฐกิจ
ชนะนา
  club  DF
club - club - club -
33 ศุภชาติ
อภิชาติยานนท์
  club  GK
club - club - club -
34 อรรถพล
กันหนู
  club  FW
club - club - club -
35 วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  MF
club - club - club -
38 ชัยวัฒน์
นาคเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
39 ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  MF
club - club - club -
40 ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  GK
club - club - club -
18 Hassan Bin
Abdullah Sunny
  club  club GK
club - club - club -
33 ศุภชาติ
อภิชาติยานนท์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  DF
club - club - club -
4 เกรียงไกร
ชาสังข์
  club  DF
club - club - club -
5 ตระกูลฉัตร
ทองใบ
  club  DF
club - club - club -
6 Zdenko
Kapralik
  club  club DF
club - club - club -
15 นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  DF
club - club - club -
17 เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  DF
club - club - club -
19 อาสาฬห์
เพ็งบ้านไร่
  club  DF
club - club - club -
21 กนก
เกาะยางเผือก
  club  DF
club - club - club -
22 ศิวะเมต
ธนูศร
  club  DF
club - club - club -
25 รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  DF
club - club - club -
30 ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  DF
club - club - club -
32 รัฐกิจ
ชนะนา
  club  DF
club - club - club -
38 ชัยวัฒน์
นาคเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8 นิพนธ์
คำทอง
  club  MF
club - club - club -
13 Kai
Hirano
  club  club MF
club - club - club -
14 พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  MF
club - club - club -
16 ศนุกรานต์
ถิ่นจอม
  club  MF
club - club - club -
27 ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  MF
club - club - club -
28 ทศวรรษ
ลิ้มวรรณเสถียร
  club  MF
club - club - club -
35 วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  MF
club - club - club -
39 ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  MF
club - club - club -
40 ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 Josimar Rodrigues
Souza Roberto
  club  club FW
club - club - club -
9 ธนากรณ์
แดงทอง
  club  FW
club - club - club -
11 ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  FW
club - club - club -
29 Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club FW
club - club - club -
34 อรรถพล
กันหนู
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor