club club club club
 

Club & Players

club
club อาร์มี่ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] อาร์มี่ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Army United
Short Name [Thai] อาร์มี่ ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] Army
Alias [Eng]
Stadium [Eng] กีฬากองทัพบก
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
10
อาร์มี่ ยูไนเต็ด   4 2 2 13 8   1 2 5 8 14   16 5 4 7 21 22   -1 19
Last Six Results club
27-05-60 club ARMUTD 1 - 4 ATFC club
L
21-05-60 club ARMUTD 0 - 3 NPTUTD club
L
17-05-60 club ARMUTD 0 - 1 PTTRY club
L
14-05-60 club ARMUTD 1 - 0 SKHL club
W
29-04-60 club ARMUTD 1 - 0 BKFC club
W
22-04-60 club ARMUTD 2 - 1 BTUUTD club
W
All Results
Next 6 Fixtures club
07-05-60 club ARMUTD VS BB-CU FC club
A
11-06-60 club ARMUTD VS PRCHFC club
H
17-06-60 club ARMUTD VS RYFC club
A
24-06-60 club ARMUTD VS NPFC club
H
01-07-60 club ARMUTD VS AFCFC club
A
05-07-60 club ARMUTD VS LPFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  club - club - club -
GK
2
club
ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  club - club - club -
DF
3
club
ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
วรรณพล
ปุษปาคม
  club  club - club - club 1
MF
5
club
Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club club 3 club - club 2
DF
6
club
Zdenko
Kapralik
  club  club club 1 club - club -
DF
7
club
อรรถพล
กันหนู
  club  club 1 club - club 2
FW
8
club
นิพนธ์
คำทอง
  club  club - club - club -
MF
9
club
ธนากรณ์
แดงทอง
  club  club - club - club 2
FW
10
club
MEVIN JOHANNES GERARDUS
DE LEEUW
  club  club club - club - club -
FW
11
club
อภิเชษฐ์
พุฒตาล
  club  club 2 club - club -
DF
12
club
อภิรักษ์
วรวงษ์
  club  club - club 1 club -
GK
13
club
Kai
Hirano
  club  club club 2 club - club 1
MF
14
club
พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  club - club - club -
MF
15
club
ศุภชาติ
อภิชาตยานนท์
  club  club 1 club - club -
GK
16
club
ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  club 1 club - club -
FW
17
club
เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  club - club - club -
MF
18
club
องอาจ
ภมรประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
19
club
วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  club 1 club - club -
MF
20
club
กฤตณภพ
เมฆพัชรกุล
  club  club - club - club 1
DF
21
club
กนก
เกาะยางเผือก
  club  club - club - club -
DF
22
club
ศิวะเมต
ธนูศร
  club  club - club - club -
DF
23
club
อรรถพงศ์
หนูพรหม
  club  club 5 club - club 2
MF
24
club
รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  club - club - club -
DF
25
club
ณัฐพล
เปี่ยมพลาย
  club  club 2 club - club 1
MF
26
club
มรกต
ไม้แก้ว
  club  club 1 club - club -
MF
27
club
ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  club 3 club - club 2
MF
28
club
MARCOS
VINICIUS
  club  club club - club - club 7
FW
1 ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  GK
club - club - club -
2 ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  DF
club - club - club -
3 ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  DF
club 1 club - club -
4 วรรณพล
ปุษปาคม
  club  MF
club - club - club 1
5 Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club DF
club 3 club - club 2
6 Zdenko
Kapralik
  club  club DF
club 1 club - club -
7 อรรถพล
กันหนู
  club  FW
club 1 club - club 2
8 นิพนธ์
คำทอง
  club  MF
club - club - club -
9 ธนากรณ์
แดงทอง
  club  FW
club - club - club 2
10 MEVIN JOHANNES GERARDUS
DE LEEUW
  club  club FW
club - club - club -
11 อภิเชษฐ์
พุฒตาล
  club  DF
club 2 club - club -
12 อภิรักษ์
วรวงษ์
  club  GK
club - club 1 club -
13 Kai
Hirano
  club  club MF
club 2 club - club 1
14 พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  MF
club - club - club -
15 ศุภชาติ
อภิชาตยานนท์
  club  GK
club 1 club - club -
16 ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  FW
club 1 club - club -
17 เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  MF
club - club - club -
18 องอาจ
ภมรประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
19 วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  MF
club 1 club - club -
20 กฤตณภพ
เมฆพัชรกุล
  club  DF
club - club - club 1
21 กนก
เกาะยางเผือก
  club  DF
club - club - club -
22 ศิวะเมต
ธนูศร
  club  DF
club - club - club -
23 อรรถพงศ์
หนูพรหม
  club  MF
club 5 club - club 2
24 รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  DF
club - club - club -
25 ณัฐพล
เปี่ยมพลาย
  club  MF
club 2 club - club 1
26 มรกต
ไม้แก้ว
  club  MF
club 1 club - club -
27 ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  MF
club 3 club - club 2
28 MARCOS
VINICIUS
  club  club FW
club - club - club 7

GoalKeeper Players

1 ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  GK
club - club - club -
12 อภิรักษ์
วรวงษ์
  club  GK
club - club 1 club -
15 ศุภชาติ
อภิชาตยานนท์
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

2 ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  DF
club - club - club -
3 ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  DF
club 1 club - club -
5 Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club DF
club 3 club - club 2
6 Zdenko
Kapralik
  club  club DF
club 1 club - club -
11 อภิเชษฐ์
พุฒตาล
  club  DF
club 2 club - club -
20 กฤตณภพ
เมฆพัชรกุล
  club  DF
club - club - club 1
21 กนก
เกาะยางเผือก
  club  DF
club - club - club -
22 ศิวะเมต
ธนูศร
  club  DF
club - club - club -
24 รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 วรรณพล
ปุษปาคม
  club  MF
club - club - club 1
8 นิพนธ์
คำทอง
  club  MF
club - club - club -
13 Kai
Hirano
  club  club MF
club 2 club - club 1
14 พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  MF
club - club - club -
17 เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  MF
club - club - club -
18 องอาจ
ภมรประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
19 วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  MF
club 1 club - club -
23 อรรถพงศ์
หนูพรหม
  club  MF
club 5 club - club 2
25 ณัฐพล
เปี่ยมพลาย
  club  MF
club 2 club - club 1
26 มรกต
ไม้แก้ว
  club  MF
club 1 club - club -
27 ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  MF
club 3 club - club 2

Forward Players

7 อรรถพล
กันหนู
  club  FW
club 1 club - club 2
9 ธนากรณ์
แดงทอง
  club  FW
club - club - club 2
10 MEVIN JOHANNES GERARDUS
DE LEEUW
  club  club FW
club - club - club -
16 ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  FW
club 1 club - club -
28 MARCOS
VINICIUS
  club  club FW
club - club - club 7

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor