club club club club club

Club & Players

club
club อาร์มี่ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] อาร์มี่ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Army United
Short Name [Thai] อาร์มี่ ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] Army
Alias [Eng]
Stadium [Eng] กีฬากองทัพบก
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
9
อาร์มี่ ยูไนเต็ด   8 4 4 31 20   2 5 9 22 37   32 10 9 13 53 57   -4 39
Last Six Results club
21-10-60 club ARMUTD 1 - 3 KRBFC club
L
15-10-60 club ARMUTD 4 - 4 ATFC club
D
08-10-60 club ARMUTD 2 - 1 NPTUTD club
W
27-09-60 club ARMUTD 7 - 8 PTTRY club
L
24-09-60 club ARMUTD 2 - 1 PTTRY club
W
20-09-60 club ARMUTD 3 - 3 SKHL club
D
All Results
Next 6 Fixtures club
07-05-60 club ARMUTD VS BB-CU FC club
A
17-09-60 club ARMUTD VS BB-CU FC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  club - club - club -
GK
2
club
ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  club - club - club -
DF
3
club
ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  club - club - club -
DF
4
club
วรรณพล
ปุษปาคม
  club  club - club - club -
MF
5
club
Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club club - club - club -
DF
6
club
Zdenko
Kapralik
  club  club club - club - club -
DF
7
club
อรรถพล
กันหนู
  club  club - club - club -
FW
9
club
ธนากรณ์
แดงทอง
  club  club - club - club -
FW
11
club
อภิเชษฐ์
พุฒตาล
  club  club - club - club -
DF
12
club
อภิรักษ์
วรวงษ์
  club  club - club - club -
GK
13
club
นพดล
กาแสน
  club  club - club - club -
FW
14
club
พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  club - club - club -
MF
15
club
ศุภชาติ
อภิชาตยานนท์
  club  club - club - club -
GK
16
club
ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  club - club - club -
FW
17
club
เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  club - club - club -
MF
19
club
วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  club - club - club -
MF
20
club
กฤตณภพ
เมฆพัชรกุล
  club  club - club - club -
DF
21
club
กนก
เกาะยางเผือก
  club  club - club - club -
DF
23
club
อรรถพงศ์
หนูพรหม
  club  club - club - club -
MF
24
club
รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  club - club - club -
DF
25
club
ณัฐพล
เปี่ยมพลาย
  club  club - club - club -
MF
26
club
มรกต
ไม้แก้ว
  club  club - club - club -
MF
28
club
MARCOS
VINICIUS
  club  club club - club - club -
FW
29
club
วรานนท์
ปรางค์จันทร์
  club  club - club - club -
DF
30
club
เตโชนันท์
วิริยาวุทธ
  club  club - club - club -
GK
31
club
นาย ขจรปณต
น้อยโสภา
  club  club - club - club -
MF
32
club
ชุติพันธุ์
นบนอบ
  club  club - club - club -
DF
33
club
Oliveira Alves
Diego
  club  club club - club - club -
FW
34
club
นาย ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  club - club - club -
DF
35
club
อภิศร
ภูมิชาติ
  club  club - club - club -
MF
36
club
บุณยฤทธิ์
ปฐมทัศน์
  club  club - club - club -
DF
37
club
อดิศักดิ์
หร่ำแค
  club  club - club - club -
DF
39
club
วิชญะ
พรประสาท
  club  club - club - club -
FW
40
club
MILAD
MANSOUR ZANIDPOUR
  club  club club - club - club -
MF
1 ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  GK
club - club - club -
2 ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  DF
club - club - club -
3 ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  DF
club - club - club -
4 วรรณพล
ปุษปาคม
  club  MF
club - club - club -
5 Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club DF
club - club - club -
6 Zdenko
Kapralik
  club  club DF
club - club - club -
7 อรรถพล
กันหนู
  club  FW
club - club - club -
9 ธนากรณ์
แดงทอง
  club  FW
club - club - club -
11 อภิเชษฐ์
พุฒตาล
  club  DF
club - club - club -
12 อภิรักษ์
วรวงษ์
  club  GK
club - club - club -
13 นพดล
กาแสน
  club  FW
club - club - club -
14 พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  MF
club - club - club -
15 ศุภชาติ
อภิชาตยานนท์
  club  GK
club - club - club -
16 ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  FW
club - club - club -
17 เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  MF
club - club - club -
19 วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  MF
club - club - club -
20 กฤตณภพ
เมฆพัชรกุล
  club  DF
club - club - club -
21 กนก
เกาะยางเผือก
  club  DF
club - club - club -
23 อรรถพงศ์
หนูพรหม
  club  MF
club - club - club -
24 รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  DF
club - club - club -
25 ณัฐพล
เปี่ยมพลาย
  club  MF
club - club - club -
26 มรกต
ไม้แก้ว
  club  MF
club - club - club -
28 MARCOS
VINICIUS
  club  club FW
club - club - club -
29 วรานนท์
ปรางค์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
30 เตโชนันท์
วิริยาวุทธ
  club  GK
club - club - club -
31 นาย ขจรปณต
น้อยโสภา
  club  MF
club - club - club -
32 ชุติพันธุ์
นบนอบ
  club  DF
club - club - club -
33 Oliveira Alves
Diego
  club  club FW
club - club - club -
34 นาย ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  DF
club - club - club -
35 อภิศร
ภูมิชาติ
  club  MF
club - club - club -
36 บุณยฤทธิ์
ปฐมทัศน์
  club  DF
club - club - club -
37 อดิศักดิ์
หร่ำแค
  club  DF
club - club - club -
39 วิชญะ
พรประสาท
  club  FW
club - club - club -
40 MILAD
MANSOUR ZANIDPOUR
  club  club MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  GK
club - club - club -
12 อภิรักษ์
วรวงษ์
  club  GK
club - club - club -
15 ศุภชาติ
อภิชาตยานนท์
  club  GK
club - club - club -
30 เตโชนันท์
วิริยาวุทธ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  DF
club - club - club -
3 ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  DF
club - club - club -
5 Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club DF
club - club - club -
6 Zdenko
Kapralik
  club  club DF
club - club - club -
11 อภิเชษฐ์
พุฒตาล
  club  DF
club - club - club -
20 กฤตณภพ
เมฆพัชรกุล
  club  DF
club - club - club -
21 กนก
เกาะยางเผือก
  club  DF
club - club - club -
24 รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  DF
club - club - club -
29 วรานนท์
ปรางค์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
32 ชุติพันธุ์
นบนอบ
  club  DF
club - club - club -
34 นาย ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  DF
club - club - club -
36 บุณยฤทธิ์
ปฐมทัศน์
  club  DF
club - club - club -
37 อดิศักดิ์
หร่ำแค
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 วรรณพล
ปุษปาคม
  club  MF
club - club - club -
14 พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  MF
club - club - club -
17 เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  MF
club - club - club -
19 วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  MF
club - club - club -
23 อรรถพงศ์
หนูพรหม
  club  MF
club - club - club -
25 ณัฐพล
เปี่ยมพลาย
  club  MF
club - club - club -
26 มรกต
ไม้แก้ว
  club  MF
club - club - club -
31 นาย ขจรปณต
น้อยโสภา
  club  MF
club - club - club -
35 อภิศร
ภูมิชาติ
  club  MF
club - club - club -
40 MILAD
MANSOUR ZANIDPOUR
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

7 อรรถพล
กันหนู
  club  FW
club - club - club -
9 ธนากรณ์
แดงทอง
  club  FW
club - club - club -
13 นพดล
กาแสน
  club  FW
club - club - club -
16 ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  FW
club - club - club -
28 MARCOS
VINICIUS
  club  club FW
club - club - club -
33 Oliveira Alves
Diego
  club  club FW
club - club - club -
39 วิชญะ
พรประสาท
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor