club club club club
 

Club & Players

club
club การท่าเรือ เอฟซี
ชื่อสโมสร [ไทย] การท่าเรือ เอฟซี
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Port FC
ชื่อย่อ [ไทย] การท่าเรือ เอฟซี
ชื่อย่อ [อังกฤษ] Port FC
ฉายา
สนาม แพท สเตเดี้ยม
ความจุ 0
Website
Email portfc2014@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club TPFC VS RTCHFC club
A
11-02-60 club TPFC VS SPHNFC club
H
11-02-60 club TPFC VS BUFC club
A
11-02-60 club TPFC VS NAVYFC club
H
11-02-60 club TPFC VS THHD club
A
11-02-60 club TPFC VS BRUTD club
H
All Fixtures

Players

All Players

2
club
เตชินท์
มุขธระโกษา
  club  club - club - club -
MF
3
club
ปกาศิต
แสนสุข
  club  club - club - club -
DF
4
club
ณรงค์ฤทธิ์
สามนปาล
  club  club - club - club -
MF
5
club
ธนา
ชะนะบุตร
  club  club - club - club -
FW
6
club
ทศพล
ลาเทศ
  club  club - club - club -
DF
7
club
อิทธิพล
พูลทรัพย์
  club  club - club - club -
MF
8
club
เอกภูมิ
โพธารุ่งโรจน์
  club  club - club - club -
MF
9
club
ปกรณ์
เปรมภักดิ์
  club  club - club - club -
MF
10
club
Thiago
Dos Santos Cunha
  club  club club - club - club -
FW
11
club
สุชนม์
สงวนดี
  club  club - club - club -
DF
13
club
อดิศร
แดงเรือง
  club  club - club - club -
MF
14
club
วุฒิชัย
ทาทอง
  club  club - club - club -
FW
15
club
สถาพร
แดงสี
  club  club - club - club -
DF
16
club
ศิวกร
จักขุประสาท
  club  club - club - club -
MF
17
club
รัตนัย
ส่องแสงจันทร์
  club  club - club - club -
GK
18
club
NAGASATO
GENKI
  club  club club - club - club -
MF
19
club
อาทิตย์
ดาวสว่าง
  club  club - club - club -
DF
20
club
มีโชค
มหาศรานุกูล
  club  club - club - club -
DF
21
club
ภิญโญ
อินพินิจ
  club  club - club - club -
FW
22
club
David
Rochela Calvo
  club  club club - club - club -
DF
23
club
ปิยะชาติ
ถามะพันธ์
  club  club - club - club -
MF
28
club
ปิยะชาติ
ศรีมะเรือง
  club  club - club - club -
MF
29
club
Rodrigo
Meneses Quintanilha
  club  club club - club - club -
FW
31
club
อานิสงส์
เจริญธรรม
  club  club - club - club -
DF
34
club
นิติพงษ์
เสลานนท์
  club  club - club - club -
MF
35
club
Wagner Correa
Machado
  club  club club - club - club -
MF
36
club
วรวุฒิ
ศรีสุภา
  club  club - club - club -
GK
37
club
ธนากร
สายปัญญา
  club  club - club - club -
DF
39
club
ณรงค์
วิเศษศรี
  club  club - club - club -
GK
2 เตชินท์
มุขธระโกษา
  club  MF
club - club - club -
3 ปกาศิต
แสนสุข
  club  DF
club - club - club -
4 ณรงค์ฤทธิ์
สามนปาล
  club  MF
club - club - club -
5 ธนา
ชะนะบุตร
  club  FW
club - club - club -
6 ทศพล
ลาเทศ
  club  DF
club - club - club -
7 อิทธิพล
พูลทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
8 เอกภูมิ
โพธารุ่งโรจน์
  club  MF
club - club - club -
9 ปกรณ์
เปรมภักดิ์
  club  MF
club - club - club -
10 Thiago
Dos Santos Cunha
  club  club FW
club - club - club -
11 สุชนม์
สงวนดี
  club  DF
club - club - club -
13 อดิศร
แดงเรือง
  club  MF
club - club - club -
14 วุฒิชัย
ทาทอง
  club  FW
club - club - club -
15 สถาพร
แดงสี
  club  DF
club - club - club -
16 ศิวกร
จักขุประสาท
  club  MF
club - club - club -
17 รัตนัย
ส่องแสงจันทร์
  club  GK
club - club - club -
18 NAGASATO
GENKI
  club  club MF
club - club - club -
19 อาทิตย์
ดาวสว่าง
  club  DF
club - club - club -
20 มีโชค
มหาศรานุกูล
  club  DF
club - club - club -
21 ภิญโญ
อินพินิจ
  club  FW
club - club - club -
22 David
Rochela Calvo
  club  club DF
club - club - club -
23 ปิยะชาติ
ถามะพันธ์
  club  MF
club - club - club -
28 ปิยะชาติ
ศรีมะเรือง
  club  MF
club - club - club -
29 Rodrigo
Meneses Quintanilha
  club  club FW
club - club - club -
31 อานิสงส์
เจริญธรรม
  club  DF
club - club - club -
34 นิติพงษ์
เสลานนท์
  club  MF
club - club - club -
35 Wagner Correa
Machado
  club  club MF
club - club - club -
36 วรวุฒิ
ศรีสุภา
  club  GK
club - club - club -
37 ธนากร
สายปัญญา
  club  DF
club - club - club -
39 ณรงค์
วิเศษศรี
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

17 รัตนัย
ส่องแสงจันทร์
  club  GK
club - club - club -
36 วรวุฒิ
ศรีสุภา
  club  GK
club - club - club -
39 ณรงค์
วิเศษศรี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 ปกาศิต
แสนสุข
  club  DF
club - club - club -
6 ทศพล
ลาเทศ
  club  DF
club - club - club -
11 สุชนม์
สงวนดี
  club  DF
club - club - club -
15 สถาพร
แดงสี
  club  DF
club - club - club -
19 อาทิตย์
ดาวสว่าง
  club  DF
club - club - club -
20 มีโชค
มหาศรานุกูล
  club  DF
club - club - club -
22 David
Rochela Calvo
  club  club DF
club - club - club -
31 อานิสงส์
เจริญธรรม
  club  DF
club - club - club -
37 ธนากร
สายปัญญา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2 เตชินท์
มุขธระโกษา
  club  MF
club - club - club -
4 ณรงค์ฤทธิ์
สามนปาล
  club  MF
club - club - club -
7 อิทธิพล
พูลทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
8 เอกภูมิ
โพธารุ่งโรจน์
  club  MF
club - club - club -
9 ปกรณ์
เปรมภักดิ์
  club  MF
club - club - club -
13 อดิศร
แดงเรือง
  club  MF
club - club - club -
16 ศิวกร
จักขุประสาท
  club  MF
club - club - club -
18 NAGASATO
GENKI
  club  club MF
club - club - club -
23 ปิยะชาติ
ถามะพันธ์
  club  MF
club - club - club -
28 ปิยะชาติ
ศรีมะเรือง
  club  MF
club - club - club -
34 นิติพงษ์
เสลานนท์
  club  MF
club - club - club -
35 Wagner Correa
Machado
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

5 ธนา
ชะนะบุตร
  club  FW
club - club - club -
10 Thiago
Dos Santos Cunha
  club  club FW
club - club - club -
14 วุฒิชัย
ทาทอง
  club  FW
club - club - club -
21 ภิญโญ
อินพินิจ
  club  FW
club - club - club -
29 Rodrigo
Meneses Quintanilha
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor