club club club club
 

Club & Players

club
club สโมสรฟุตบอลราชนาวี
ชื่อสโมสร [ไทย] สโมสรฟุตบอลราชนาวี
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Navy Football Club
ชื่อย่อ [ไทย] สโมสรฟุตบอลราชนาวี
ชื่อย่อ [อังกฤษ] Navy FC
ฉายา
สนาม ราชนาวี กม.5 สัตหีบ
ความจุ 0
Website
Email navyfc2499@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
17
สโมสรฟุตบอลราชนาวี   0 0 1 1 2   0 0 1 0 1   2 0 0 2 1 3   -2 0
Last Six Results club
18-02-60 club NAVYFC 1 - 2 BRUTD club
L
12-02-60 club NAVYFC 0 - 1 BUFC club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
26-02-60 club NAVYFC VS THL club
H
04-03-60 club NAVYFC VS TPFC club
A
08-03-60 club NAVYFC VS UBUMT club
H
11-03-60 club NAVYFC VS CRUTD club
A
03-04-60 club NAVYFC VS BGFC club
H
08-04-60 club NAVYFC VS SKTFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ณรงค์
วงษ์ทองคำ
  club  club - club - club -
GK
3
club
สุวิทยา
นำสินหลาก
  club  club - club - club -
DF
4
club
บวร
ตาปลา
  club  club - club - club -
MF
5
club
ภานุวัฒน์
ไฟไหล
  club  club - club - club -
DF
6
club
ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
8
club
อนุวัฒน์
ศรชัย
  club  club - club - club -
MF
9
club
พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  club - club - club -
FW
10
club
BJORN
LINDEMANN
  club  club club - club - club -
MF
11
club
ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  club - club - club 1
FW
13
club
พัชรินทร์
สุขใส
  club  club - club - club -
MF
14
club
ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  club - club - club -
DF
15
club
เสกสันต์
ชาวทองหลาง
  club  club - club - club -
DF
16
club
มารุต
ดอกมะลิป่า
  club  club - club - club -
DF
17
club
ศิวะ
พรมมาศ
  club  club - club - club -
DF
18
club
ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  club 1 club - club -
DF
19
club
อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  club - club - club -
GK
20
club
สามารถ
ปัญญา
  club  club - club - club -
DF
21
club
ปุณณภพ
นามอนุ
  club  club - club - club -
FW
22
club
สุทธิพงษ์
เหลาพร
  club  club - club - club -
FW
23
club
RODRIGO
VERGILIO
  club  club club - club - club -
FW
27
club
สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
28
club
กฤษกร
เกิดผล
  club  club - club - club -
GK
29
club
เกรียงไกร
พิมพ์รัตน์
  club  club - club - club -
MF
30
club
ณัฐวัฒน์
รัตนวิจิตร
  club  club - club - club -
MF
31
club
ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  club - club - club -
DF
33
club
ชินกร
ดีสาย
  club  club - club - club -
GK
34
club
อัครวัฒน์
โชคปิยเศรษฐ์
  club  club - club - club -
MF
35
club
นพคุณ
อู่เจริญ
  club  club - club - club -
DF
37
club
ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  club - club - club -
DF
39
club
ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  club - club - club -
MF
40
club
GAFAR ADEFOLARIN
DUROSINMI
  club  club club 1 club - club -
FW
99
club
BANG
SEUNGWHAN
  club  club club - club - club -
MF
1 ณรงค์
วงษ์ทองคำ
  club  GK
club - club - club -
3 สุวิทยา
นำสินหลาก
  club  DF
club - club - club -
4 บวร
ตาปลา
  club  MF
club - club - club -
5 ภานุวัฒน์
ไฟไหล
  club  DF
club - club - club -
6 ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
8 อนุวัฒน์
ศรชัย
  club  MF
club - club - club -
9 พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  FW
club - club - club -
10 BJORN
LINDEMANN
  club  club MF
club - club - club -
11 ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  FW
club - club - club 1
13 พัชรินทร์
สุขใส
  club  MF
club - club - club -
14 ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  DF
club - club - club -
15 เสกสันต์
ชาวทองหลาง
  club  DF
club - club - club -
16 มารุต
ดอกมะลิป่า
  club  DF
club - club - club -
17 ศิวะ
พรมมาศ
  club  DF
club - club - club -
18 ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  DF
club 1 club - club -
19 อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  GK
club - club - club -
20 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
21 ปุณณภพ
นามอนุ
  club  FW
club - club - club -
22 สุทธิพงษ์
เหลาพร
  club  FW
club - club - club -
23 RODRIGO
VERGILIO
  club  club FW
club - club - club -
27 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
28 กฤษกร
เกิดผล
  club  GK
club - club - club -
29 เกรียงไกร
พิมพ์รัตน์
  club  MF
club - club - club -
30 ณัฐวัฒน์
รัตนวิจิตร
  club  MF
club - club - club -
31 ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  DF
club - club - club -
33 ชินกร
ดีสาย
  club  GK
club - club - club -
34 อัครวัฒน์
โชคปิยเศรษฐ์
  club  MF
club - club - club -
35 นพคุณ
อู่เจริญ
  club  DF
club - club - club -
37 ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  DF
club - club - club -
39 ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  MF
club - club - club -
40 GAFAR ADEFOLARIN
DUROSINMI
  club  club FW
club 1 club - club -
99 BANG
SEUNGWHAN
  club  club MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ณรงค์
วงษ์ทองคำ
  club  GK
club - club - club -
19 อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  GK
club - club - club -
28 กฤษกร
เกิดผล
  club  GK
club - club - club -
33 ชินกร
ดีสาย
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 สุวิทยา
นำสินหลาก
  club  DF
club - club - club -
5 ภานุวัฒน์
ไฟไหล
  club  DF
club - club - club -
6 ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
14 ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  DF
club - club - club -
15 เสกสันต์
ชาวทองหลาง
  club  DF
club - club - club -
16 มารุต
ดอกมะลิป่า
  club  DF
club - club - club -
17 ศิวะ
พรมมาศ
  club  DF
club - club - club -
18 ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  DF
club 1 club - club -
20 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
27 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
31 ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  DF
club - club - club -
35 นพคุณ
อู่เจริญ
  club  DF
club - club - club -
37 ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 บวร
ตาปลา
  club  MF
club - club - club -
8 อนุวัฒน์
ศรชัย
  club  MF
club - club - club -
10 BJORN
LINDEMANN
  club  club MF
club - club - club -
13 พัชรินทร์
สุขใส
  club  MF
club - club - club -
29 เกรียงไกร
พิมพ์รัตน์
  club  MF
club - club - club -
30 ณัฐวัฒน์
รัตนวิจิตร
  club  MF
club - club - club -
34 อัครวัฒน์
โชคปิยเศรษฐ์
  club  MF
club - club - club -
39 ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  MF
club - club - club -
99 BANG
SEUNGWHAN
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

9 พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  FW
club - club - club -
11 ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  FW
club - club - club 1
21 ปุณณภพ
นามอนุ
  club  FW
club - club - club -
22 สุทธิพงษ์
เหลาพร
  club  FW
club - club - club -
23 RODRIGO
VERGILIO
  club  club FW
club - club - club -
40 GAFAR ADEFOLARIN
DUROSINMI
  club  club FW
club 1 club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor