club club club club
 

Club & Players

club
club ซุปเปอร์ พาวเวอร์ สมุทรปราการ
Club Name [Thai] ซุปเปอร์ พาวเวอร์ สมุทรปราการ
Club Name [Eng] Super Power Samut Prakan
Short Name [Thai] ซุปเปอร์ พาวเวอร์
Short Name [Eng] Super Power Samut Prakan
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย บางพลี สมุทรปราการ
Capacity 0
Website
Email superpower.fc@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
18
ซุปเปอร์ พาวเวอร์ สมุทรปราการ   0 1 6 6 20   0 0 9 7 31   16 0 1 15 13 51   -38 1
Last Six Results club
21-05-60 club SPWR 3 - 5 TPFC club
L
17-05-60 club SPWR 0 - 1 THL club
L
14-05-60 club SPWR 1 - 3 NAVYFC club
L
06-05-60 club SPWR 2 - 5 BUFC club
L
03-05-60 club SPWR 1 - 3 SPFC club
L
30-04-60 club SPWR 1 - 5 RBMFC club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
28-05-60 club SPWR VS UBUMT club
H
17-06-60 club SPWR VS BGFC club
A
25-06-60 club SPWR VS SKTFC club
H
28-06-60 club SPWR VS TERO club
A
01-07-60 club SPWR VS CHON club
H
05-07-60 club SPWR VS PUTD club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ประภาส
กอบแก้ว
  club  club 1 club - club -
GK
2
club
สุรเดช
ธงชัย
  club  club 1 club - club 1
MF
3
club
คริสต์มาส
สมเป็น
  club  club - club - club -
DF
4
club
ฟาหริด
หมาดโสะ
  club  club 2 club - club 1
MF
5
club
LUBEN
NIKOLOV
  club  club club 2 club 1 club -
DF
6
club
เอกสิทธิ์
ฉาวบุตร
  club  club 2 club - club -
DF
7
club
กิตติภพ
อุปชาคำ
  club  club - club - club -
MF
8
club
ศักดิ์ดา
เจิมดี
  club  club 2 club - club -
MF
10
club
Sadney
Khoetage
  club  club club - club - club 1
FW
11
club
Anthony
Moura-Komenan
  club  club club 2 club - club 5
FW
13
club
เอกภพ
สนิทวงษ์
  club  club - club - club -
DF
14
club
กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  club 1 club - club -
DF
15
club
วันใหม่
เศรษฐนันท์
  club  club 2 club - club 1
DF
17
club
ณรงค์
วิเศษศรี
  club  club 1 club - club -
GK
18
club
กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  club 1 club - club -
MF
19
club
โชคลาภ
นิลแสง
  club  club - club - club -
FW
20
club
อาทิตย์
เอื้อเฟื้อ
  club  club - club - club -
MF
21
club
สุรเดช
สีจันทองทิพย์
  club  club - club - club -
DF
22
club
ทศพร
ชูชิน
  club  club 1 club 1 club 2
DF
23
club
ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  club 1 club - club -
GK
25
club
นลธวัช
รักอก
  club  club - club - club -
FW
28
club
เอกพันธ์
อินทเสน
  club  club - club - club -
MF
29
club
อริยพล
จันทร์สอน
  club  club - club - club -
DF
32
club
เตชดล
ชูวิลา่ศ
  club  club - club - club -
FW
33
club
KEONPIL
LEE
  club  club club 5 club - club -
MF
35
club
กฤติกร
โพธิ์งาม
  club  club - club - club -
MF
36
club
สามารถ
เพชรหนู
  club  club 1 club - club -
DF
39
club
วศิน
ทองสง
  club  club 1 club - club -
MF
44
club
รามณรงค์
ยอดจันทร์
  club  club - club - club -
MF
69
club
อันตอนิโอ
แวร์ซูรา
  club  club - club - club -
FW
77
club
จิระเดช
แสงสง่า
  club  club 2 club - club -
DF
80
club
GUILHERME
RODRIGUES MOREIRA
  club  club club 1 club - club 1
MF
89
club
ธีรกร
สุนทรเวช
  club  club - club - club -
DF
99
club
ธนพล
อุดมลาภ
  club  club 2 club - club 1
DF
1 ประภาส
กอบแก้ว
  club  GK
club 1 club - club -
2 สุรเดช
ธงชัย
  club  MF
club 1 club - club 1
3 คริสต์มาส
สมเป็น
  club  DF
club - club - club -
4 ฟาหริด
หมาดโสะ
  club  MF
club 2 club - club 1
5 LUBEN
NIKOLOV
  club  club DF
club 2 club 1 club -
6 เอกสิทธิ์
ฉาวบุตร
  club  DF
club 2 club - club -
7 กิตติภพ
อุปชาคำ
  club  MF
club - club - club -
8 ศักดิ์ดา
เจิมดี
  club  MF
club 2 club - club -
10 Sadney
Khoetage
  club  club FW
club - club - club 1
11 Anthony
Moura-Komenan
  club  club FW
club 2 club - club 5
13 เอกภพ
สนิทวงษ์
  club  DF
club - club - club -
14 กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  DF
club 1 club - club -
15 วันใหม่
เศรษฐนันท์
  club  DF
club 2 club - club 1
17 ณรงค์
วิเศษศรี
  club  GK
club 1 club - club -
18 กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  MF
club 1 club - club -
19 โชคลาภ
นิลแสง
  club  FW
club - club - club -
20 อาทิตย์
เอื้อเฟื้อ
  club  MF
club - club - club -
21 สุรเดช
สีจันทองทิพย์
  club  DF
club - club - club -
22 ทศพร
ชูชิน
  club  DF
club 1 club 1 club 2
23 ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  GK
club 1 club - club -
25 นลธวัช
รักอก
  club  FW
club - club - club -
28 เอกพันธ์
อินทเสน
  club  MF
club - club - club -
29 อริยพล
จันทร์สอน
  club  DF
club - club - club -
32 เตชดล
ชูวิลา่ศ
  club  FW
club - club - club -
33 KEONPIL
LEE
  club  club MF
club 5 club - club -
35 กฤติกร
โพธิ์งาม
  club  MF
club - club - club -
36 สามารถ
เพชรหนู
  club  DF
club 1 club - club -
39 วศิน
ทองสง
  club  MF
club 1 club - club -
44 รามณรงค์
ยอดจันทร์
  club  MF
club - club - club -
69 อันตอนิโอ
แวร์ซูรา
  club  FW
club - club - club -
77 จิระเดช
แสงสง่า
  club  DF
club 2 club - club -
80 GUILHERME
RODRIGUES MOREIRA
  club  club MF
club 1 club - club 1
89 ธีรกร
สุนทรเวช
  club  DF
club - club - club -
99 ธนพล
อุดมลาภ
  club  DF
club 2 club - club 1

GoalKeeper Players

1 ประภาส
กอบแก้ว
  club  GK
club 1 club - club -
17 ณรงค์
วิเศษศรี
  club  GK
club 1 club - club -
23 ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

3 คริสต์มาส
สมเป็น
  club  DF
club - club - club -
5 LUBEN
NIKOLOV
  club  club DF
club 2 club 1 club -
6 เอกสิทธิ์
ฉาวบุตร
  club  DF
club 2 club - club -
13 เอกภพ
สนิทวงษ์
  club  DF
club - club - club -
14 กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  DF
club 1 club - club -
15 วันใหม่
เศรษฐนันท์
  club  DF
club 2 club - club 1
21 สุรเดช
สีจันทองทิพย์
  club  DF
club - club - club -
22 ทศพร
ชูชิน
  club  DF
club 1 club 1 club 2
29 อริยพล
จันทร์สอน
  club  DF
club - club - club -
36 สามารถ
เพชรหนู
  club  DF
club 1 club - club -
77 จิระเดช
แสงสง่า
  club  DF
club 2 club - club -
89 ธีรกร
สุนทรเวช
  club  DF
club - club - club -
99 ธนพล
อุดมลาภ
  club  DF
club 2 club - club 1

Midfielder Players

2 สุรเดช
ธงชัย
  club  MF
club 1 club - club 1
4 ฟาหริด
หมาดโสะ
  club  MF
club 2 club - club 1
7 กิตติภพ
อุปชาคำ
  club  MF
club - club - club -
8 ศักดิ์ดา
เจิมดี
  club  MF
club 2 club - club -
18 กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  MF
club 1 club - club -
20 อาทิตย์
เอื้อเฟื้อ
  club  MF
club - club - club -
28 เอกพันธ์
อินทเสน
  club  MF
club - club - club -
33 KEONPIL
LEE
  club  club MF
club 5 club - club -
35 กฤติกร
โพธิ์งาม
  club  MF
club - club - club -
39 วศิน
ทองสง
  club  MF
club 1 club - club -
44 รามณรงค์
ยอดจันทร์
  club  MF
club - club - club -
80 GUILHERME
RODRIGUES MOREIRA
  club  club MF
club 1 club - club 1

Forward Players

10 Sadney
Khoetage
  club  club FW
club - club - club 1
11 Anthony
Moura-Komenan
  club  club FW
club 2 club - club 5
19 โชคลาภ
นิลแสง
  club  FW
club - club - club -
25 นลธวัช
รักอก
  club  FW
club - club - club -
32 เตชดล
ชูวิลา่ศ
  club  FW
club - club - club -
69 อันตอนิโอ
แวร์ซูรา
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor