club club club club
 

Club & Players

club
club บีอีซี เทโรศาสน
Club Name [Thai] บีอีซี เทโรศาสน
Club Name [Eng] BEC-Tero Sasana
Short Name [Thai] บีอีซี เทโร ศาสน
Short Name [Eng] BEC-Tero
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามบุณยะจินดา
Capacity 0
Website
Email tanya@bectero.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
10
บีอีซี เทโรศาสน   6 2 3 19 14   1 3 3 5 8   18 7 5 6 24 22   2 26
Last Six Results club
21-06-60 club TERO 4 - 3 RPC club
W
18-06-60 club TERO 3 - 1 NRMFC club
W
01-06-60 club TERO 0 - 2 SKTFC club
L
27-05-60 club TERO 1 - 3 CHON club
L
21-05-60 club TERO 2 - 2 BRUTD club
D
14-05-60 club TERO 1 - 2 BGFC club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
25-06-60 club TERO VS MTUTD club
A
28-06-60 club TERO VS SPWR club
H
02-07-60 club TERO VS SSKFC club
A
05-07-60 club TERO VS RBMFC club
H
08-07-60 club TERO VS SPFC club
A
29-07-60 club TERO VS BUFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
วิศณุศักดิ์
แก้วเรือง
  club  club - club - club -
GK
2
club
ธฤติ
โนนศรีชัย
  club  club 2 club - club -
DF
3
club
สุพร
ปีนะกาตาโพธื
  club  club 3 club - club -
DF
4
club
วิชาญ
นันทะศรี
  club  club 1 club - club 6
MF
5
club
ธนะศักดิ์
ศรีใส
  club  club 6 club - club -
DF
6
club
Pedro Mario
Alvarez Abrante
  club  club club 2 club - club 1
DF
7
club
ดัสกร
ทองเหลา
  club  club 3 club - club 1
MF
8
club
นิรันดร์
มีมาก
  club  club - club - club -
DF
9
club
Michael
Laurent N'Dri
  club  club club 2 club - club 12
FW
11
club
วีระวุฒิ
กาหย็ม
  club  club 4 club - club 1
DF
13
club
อิทธิกร
การสร้าง
  club  club - club - club -
GK
14
club
จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  club 2 club - club -
MF
15
club
ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  club - club - club -
DF
16
club
ฤทธิพร
หวานชื่น
  club  club - club - club -
DF
17
club
เสกสิทธิ์
ศรีใส
  club  club 4 club - club -
MF
19
club
พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  club 3 club - club 1
MF
20
club
KALIFA
CISSE
  club  club club 3 club 1 club -
MF
21
club
เจนรบ
สำเภาดี
  club  club 2 club - club -
FW
22
club
เอกชัย
ฤทธิพันธุ์
  club  club - club - club -
MF
23
club
VINICIUS
SILVA SOARES
  club  club club 3 club - club -
MF
24
club
กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  club 2 club - club 1
FW
25
club
รัชชานนท์
ผางแก้ว
  club  club 2 club - club -
DF
26
club
สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  club 1 club - club -
MF
28
club
กัมพล
ปฐมอรรฆย์กุล
  club  club 2 club - club -
GK
33
club
รณชัย
พงพุทธา
  club  club - club - club -
DF
34
club
ภรัณยู
อุปละ
  club  club 2 club - club -
DF
39
club
สัญชัย
นนทศิลา
  club  club 1 club - club -
DF
40
club
อิสริยะ
มารมย์
  club  club 1 club - club -
DF
42
club
ปกเกล้า
มีสติ
  club  club - club - club -
MF
44
club
ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  club 3 club - club -
MF
1 วิศณุศักดิ์
แก้วเรือง
  club  GK
club - club - club -
2 ธฤติ
โนนศรีชัย
  club  DF
club 2 club - club -
3 สุพร
ปีนะกาตาโพธื
  club  DF
club 3 club - club -
4 วิชาญ
นันทะศรี
  club  MF
club 1 club - club 6
5 ธนะศักดิ์
ศรีใส
  club  DF
club 6 club - club -
6 Pedro Mario
Alvarez Abrante
  club  club DF
club 2 club - club 1
7 ดัสกร
ทองเหลา
  club  MF
club 3 club - club 1
8 นิรันดร์
มีมาก
  club  DF
club - club - club -
9 Michael
Laurent N'Dri
  club  club FW
club 2 club - club 12
11 วีระวุฒิ
กาหย็ม
  club  DF
club 4 club - club 1
13 อิทธิกร
การสร้าง
  club  GK
club - club - club -
14 จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  MF
club 2 club - club -
15 ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  DF
club - club - club -
16 ฤทธิพร
หวานชื่น
  club  DF
club - club - club -
17 เสกสิทธิ์
ศรีใส
  club  MF
club 4 club - club -
19 พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  MF
club 3 club - club 1
20 KALIFA
CISSE
  club  club MF
club 3 club 1 club -
21 เจนรบ
สำเภาดี
  club  FW
club 2 club - club -
22 เอกชัย
ฤทธิพันธุ์
  club  MF
club - club - club -
23 VINICIUS
SILVA SOARES
  club  club MF
club 3 club - club -
24 กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  FW
club 2 club - club 1
25 รัชชานนท์
ผางแก้ว
  club  DF
club 2 club - club -
26 สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  MF
club 1 club - club -
28 กัมพล
ปฐมอรรฆย์กุล
  club  GK
club 2 club - club -
33 รณชัย
พงพุทธา
  club  DF
club - club - club -
34 ภรัณยู
อุปละ
  club  DF
club 2 club - club -
39 สัญชัย
นนทศิลา
  club  DF
club 1 club - club -
40 อิสริยะ
มารมย์
  club  DF
club 1 club - club -
42 ปกเกล้า
มีสติ
  club  MF
club - club - club -
44 ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  MF
club 3 club - club -

GoalKeeper Players

1 วิศณุศักดิ์
แก้วเรือง
  club  GK
club - club - club -
13 อิทธิกร
การสร้าง
  club  GK
club - club - club -
28 กัมพล
ปฐมอรรฆย์กุล
  club  GK
club 2 club - club -

Defender Players

2 ธฤติ
โนนศรีชัย
  club  DF
club 2 club - club -
3 สุพร
ปีนะกาตาโพธื
  club  DF
club 3 club - club -
5 ธนะศักดิ์
ศรีใส
  club  DF
club 6 club - club -
6 Pedro Mario
Alvarez Abrante
  club  club DF
club 2 club - club 1
8 นิรันดร์
มีมาก
  club  DF
club - club - club -
11 วีระวุฒิ
กาหย็ม
  club  DF
club 4 club - club 1
15 ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  DF
club - club - club -
16 ฤทธิพร
หวานชื่น
  club  DF
club - club - club -
25 รัชชานนท์
ผางแก้ว
  club  DF
club 2 club - club -
33 รณชัย
พงพุทธา
  club  DF
club - club - club -
34 ภรัณยู
อุปละ
  club  DF
club 2 club - club -
39 สัญชัย
นนทศิลา
  club  DF
club 1 club - club -
40 อิสริยะ
มารมย์
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

4 วิชาญ
นันทะศรี
  club  MF
club 1 club - club 6
7 ดัสกร
ทองเหลา
  club  MF
club 3 club - club 1
14 จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  MF
club 2 club - club -
17 เสกสิทธิ์
ศรีใส
  club  MF
club 4 club - club -
19 พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  MF
club 3 club - club 1
20 KALIFA
CISSE
  club  club MF
club 3 club 1 club -
22 เอกชัย
ฤทธิพันธุ์
  club  MF
club - club - club -
23 VINICIUS
SILVA SOARES
  club  club MF
club 3 club - club -
26 สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  MF
club 1 club - club -
42 ปกเกล้า
มีสติ
  club  MF
club - club - club -
44 ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  MF
club 3 club - club -

Forward Players

9 Michael
Laurent N'Dri
  club  club FW
club 2 club - club 12
21 เจนรบ
สำเภาดี
  club  FW
club 2 club - club -
24 กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  FW
club 2 club - club 1

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor