club club club club club

Club & Players

club
club บีอีซี เทโรศาสน
Club Name [Thai] บีอีซี เทโรศาสน
Club Name [Eng] BEC-Tero Sasana
Short Name [Thai] บีอีซี เทโร ศาสน
Short Name [Eng] BEC-Tero
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามบุณยะจินดา
Capacity 0
Website
Email tanya@bectero.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
12
บีอีซี เทโรศาสน   8 4 3 24 16   1 4 8 13 23   28 9 8 11 37 39   -2 35
Last Six Results club
20-09-60 club TERO 1 - 1 UBUMT club
D
16-09-60 club TERO 2 - 1 TPFC club
W
10-09-60 club TERO 1 - 2 THL club
L
06-08-60 club TERO 0 - 0 NAVYFC club
D
02-08-60 club TERO 2 - 1 THL club
W
29-07-60 club TERO 2 - 5 BUFC club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
23-09-60 club TERO VS CRUTD club
H
14-10-60 club TERO VS BGFC club
A
22-10-60 club TERO VS SKTFC club
H
08-11-60 club TERO VS BRUTD club
A
12-11-60 club TERO VS CHON club
A
18-11-60 club TERO VS PUTD club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
วิศณุศักดิ์
แก้วเรือง
  club  club - club - club -
GK
2
club
ธฤติ
โนนศรีชัย
  club  club 2 club - club -
DF
3
club
สุพร
ปีนะกาตาโพธื
  club  club 3 club - club -
DF
4
club
วิชาญ
นันทะศรี
  club  club 1 club - club 9
MF
5
club
ธนะศักดิ์
ศรีใส
  club  club 9 club - club 1
DF
6
club
Pedro Mario
Alvarez Abrante
  club  club club 4 club - club 1
DF
7
club
ดัสกร
ทองเหลา
  club  club 3 club - club 1
MF
8
club
นิรันดร์
มีมาก
  club  club 1 club - club -
DF
9
club
Michael
Laurent N'Dri
  club  club club 4 club - club 14
FW
10
club
Jaka
Ihbeisheh
  club  club club - club - club -
MF
11
club
วีระวุฒิ
กาหย็ม
  club  club 4 club - club 2
DF
13
club
อิทธิกร
การสร้าง
  club  club - club - club -
GK
14
club
จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  club 2 club - club 1
MF
15
club
ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  club - club - club -
DF
16
club
ฤทธิพร
หวานชื่น
  club  club - club - club -
DF
17
club
เสกสิทธิ์
ศรีใส
  club  club 7 club - club 1
MF
18
club
พิพัตน์
แสงวงศ์
  club  club - club - club -
MF
19
club
พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  club 4 club - club 1
MF
20
club
KALIFA
CISSE
  club  club club 4 club 1 club 2
MF
21
club
เจนรบ
สำเภาดี
  club  club 3 club - club -
FW
22
club
พัสกร
เชาวนะ
  club  club - club - club -
MF
24
club
Sadney
Khoetage
  club  club club - club - club 1
FW
25
club
รัชชานนท์
ผางแก้ว
  club  club 2 club - club -
DF
26
club
สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  club 1 club - club -
MF
28
club
กัมพล
ปฐมอรรฆย์กุล
  club  club 2 club - club -
GK
29
club
ภูวนาท
คำแก้ว
  club  club 2 club - club 1
DF
33
club
รณชัย
พงพุทธา
  club  club - club - club -
DF
34
club
ภรัณยู
อุปละ
  club  club 2 club - club -
DF
39
club
สัญชัย
นนทศิลา
  club  club 1 club - club -
DF
42
club
ปกเกล้า
มีสติ
  club  club - club - club -
MF
44
club
ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  club 3 club - club -
MF
55
club
ธวัชชัย
คำมุงคุณ
  club  club 2 club - club -
DF
57
club
ราชัน
ประสิทธ์ทอง
  club  club - club - club -
DF
1 วิศณุศักดิ์
แก้วเรือง
  club  GK
club - club - club -
2 ธฤติ
โนนศรีชัย
  club  DF
club 2 club - club -
3 สุพร
ปีนะกาตาโพธื
  club  DF
club 3 club - club -
4 วิชาญ
นันทะศรี
  club  MF
club 1 club - club 9
5 ธนะศักดิ์
ศรีใส
  club  DF
club 9 club - club 1
6 Pedro Mario
Alvarez Abrante
  club  club DF
club 4 club - club 1
7 ดัสกร
ทองเหลา
  club  MF
club 3 club - club 1
8 นิรันดร์
มีมาก
  club  DF
club 1 club - club -
9 Michael
Laurent N'Dri
  club  club FW
club 4 club - club 14
10 Jaka
Ihbeisheh
  club  club MF
club - club - club -
11 วีระวุฒิ
กาหย็ม
  club  DF
club 4 club - club 2
13 อิทธิกร
การสร้าง
  club  GK
club - club - club -
14 จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  MF
club 2 club - club 1
15 ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  DF
club - club - club -
16 ฤทธิพร
หวานชื่น
  club  DF
club - club - club -
17 เสกสิทธิ์
ศรีใส
  club  MF
club 7 club - club 1
18 พิพัตน์
แสงวงศ์
  club  MF
club - club - club -
19 พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  MF
club 4 club - club 1
20 KALIFA
CISSE
  club  club MF
club 4 club 1 club 2
21 เจนรบ
สำเภาดี
  club  FW
club 3 club - club -
22 พัสกร
เชาวนะ
  club  MF
club - club - club -
24 Sadney
Khoetage
  club  club FW
club - club - club 1
25 รัชชานนท์
ผางแก้ว
  club  DF
club 2 club - club -
26 สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  MF
club 1 club - club -
28 กัมพล
ปฐมอรรฆย์กุล
  club  GK
club 2 club - club -
29 ภูวนาท
คำแก้ว
  club  DF
club 2 club - club 1
33 รณชัย
พงพุทธา
  club  DF
club - club - club -
34 ภรัณยู
อุปละ
  club  DF
club 2 club - club -
39 สัญชัย
นนทศิลา
  club  DF
club 1 club - club -
42 ปกเกล้า
มีสติ
  club  MF
club - club - club -
44 ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  MF
club 3 club - club -
55 ธวัชชัย
คำมุงคุณ
  club  DF
club 2 club - club -
57 ราชัน
ประสิทธ์ทอง
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 วิศณุศักดิ์
แก้วเรือง
  club  GK
club - club - club -
13 อิทธิกร
การสร้าง
  club  GK
club - club - club -
28 กัมพล
ปฐมอรรฆย์กุล
  club  GK
club 2 club - club -

Defender Players

2 ธฤติ
โนนศรีชัย
  club  DF
club 2 club - club -
3 สุพร
ปีนะกาตาโพธื
  club  DF
club 3 club - club -
5 ธนะศักดิ์
ศรีใส
  club  DF
club 9 club - club 1
6 Pedro Mario
Alvarez Abrante
  club  club DF
club 4 club - club 1
8 นิรันดร์
มีมาก
  club  DF
club 1 club - club -
11 วีระวุฒิ
กาหย็ม
  club  DF
club 4 club - club 2
15 ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  DF
club - club - club -
16 ฤทธิพร
หวานชื่น
  club  DF
club - club - club -
25 รัชชานนท์
ผางแก้ว
  club  DF
club 2 club - club -
29 ภูวนาท
คำแก้ว
  club  DF
club 2 club - club 1
33 รณชัย
พงพุทธา
  club  DF
club - club - club -
34 ภรัณยู
อุปละ
  club  DF
club 2 club - club -
39 สัญชัย
นนทศิลา
  club  DF
club 1 club - club -
55 ธวัชชัย
คำมุงคุณ
  club  DF
club 2 club - club -
57 ราชัน
ประสิทธ์ทอง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 วิชาญ
นันทะศรี
  club  MF
club 1 club - club 9
7 ดัสกร
ทองเหลา
  club  MF
club 3 club - club 1
10 Jaka
Ihbeisheh
  club  club MF
club - club - club -
14 จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  MF
club 2 club - club 1
17 เสกสิทธิ์
ศรีใส
  club  MF
club 7 club - club 1
18 พิพัตน์
แสงวงศ์
  club  MF
club - club - club -
19 พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  MF
club 4 club - club 1
20 KALIFA
CISSE
  club  club MF
club 4 club 1 club 2
22 พัสกร
เชาวนะ
  club  MF
club - club - club -
26 สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  MF
club 1 club - club -
42 ปกเกล้า
มีสติ
  club  MF
club - club - club -
44 ธีระพล
เยาะเย้ย
  club  MF
club 3 club - club -

Forward Players

9 Michael
Laurent N'Dri
  club  club FW
club 4 club - club 14
21 เจนรบ
สำเภาดี
  club  FW
club 3 club - club -
24 Sadney
Khoetage
  club  club FW
club - club - club 1

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor