club club club club
 

Club & Players

club
club บางกอกกล๊าส เอฟซี
Club Name [Thai] บางกอกกล๊าส เอฟซี
Club Name [Eng] Bangkok Glass FC
Short Name [Thai] บางกอกกล๊าส
Short Name [Eng] BGFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] ลีโอ สเตเดี้ยม
Capacity 0
Website
Email tanakorn@bgiglass.com , thanapon.s@bgiglass.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
4
บางกอกกล๊าส เอฟซี   4 0 2 13 9   2 2 0 7 3   10 6 2 2 20 12   8 20
Last Six Results club
22-04-60 club BGFC 1 - 0 UBUMT club
W
19-04-60 club BGFC 3 - 0 TPFC club
W
09-04-60 club BGFC 0 - 1 THL club
L
03-04-60 club BGFC 3 - 2 NAVYFC club
W
11-03-60 club BGFC 3 - 2 BUFC club
W
08-03-60 club BGFC 1 - 1 SPFC club
D
All Results
Next 6 Fixtures club
30-04-60 club BGFC VS CRUTD club
A
03-05-60 club BGFC VS BRUTD club
H
07-05-60 club BGFC VS SKTFC club
H
14-05-60 club BGFC VS TERO club
A
17-05-60 club BGFC VS CHON club
H
20-05-60 club BGFC VS PUTD club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
นริศ
ทวีกุล
  club  club 1 club - club -
GK
2
club
ณัฐพล
เทพอุทัย
  club  club - club - club -
DF
3
club
JURATO
IKEDA
  club  club club - club - club -
DF
4
club
Matthew
Smith
  club  club club - club - club -
DF
5
club
ประวีณวัช
บุญยงค์
  club  club 2 club - club -
DF
7
club
Ariel Francisco
Rodriguez Araya
  club  club club 3 club - club 5
FW
8
club
Daniel
Garcia Rodriguez
  club  club club 3 club - club 6
MF
9
club
สุรชาติ
สารีพิมพ์
  club  club - club - club 1
FW
10
club
จักรพันธ์
พรใส
  club  club 1 club - club 1
MF
11
club
อรรถวิท
สุขช่วย
  club  club - club - club -
MF
14
club
ศราวุฒิ
มาสุข
  club  club - club - club -
MF
16
club
นันทวัฒน์
สวนแก้ว
  club  club - club - club -
DF
17
club
ศุภชัย
คมศิลป์
  club  club 1 club - club -
DF
18
club
มงคล
นามนวด
  club  club 5 club - club -
DF
19
club
พิชิต
เกสโร
  club  club - club - club -
DF
20
club
จิตปัญญา
ทิสุด
  club  club - club - club -
MF
21
club
JHASMANY
CAMPOS
  club  club club 1 club - club 2
MF
22
club
ณัฐชัย
ศรีสุวรรณ์
  club  club 2 club - club 1
MF
23
club
พีรพงศ์
พิชิตโชติรัตน์
  club  club 1 club - club 1
MF
24
club
ศิวกร
แสงวงศ์
  club  club - club - club -
MF
26
club
ซากีรีน
ตีกาสม
  club  club - club - club -
DF
27
club
วัลลภ
แซ่จิ๋ว
  club  club - club - club -
GK
28
club
อภิสิทธิ์
โสรฎา
  club  club - club - club -
DF
29
club
ชาตรี
ฉิมทะเล
  club  club 1 club - club 2
FW
32
club
วรุตม์
บุญสุข
  club  club - club - club -
FW
34
club
ปิยะชนก
ดาฤทธิ์
  club  club 2 club - club -
DF
35
club
ทัศนพงษ์
หมวดดารักษ์
  club  club 1 club - club -
MF
38
club
กรพัฒน์
นารีจันทร์
  club  club - club - club -
GK
39
club
เชาว์วัฒน์
วีระชาติ
  club  club - club - club -
MF
51
club
ภัทรพล
จันทร์สุวรรณ
  club  club - club - club -
MF
56
club
ศรีไทย
บูโกก
  club  club - club - club -
FW
60
club
พีรเดช
บุญเข็ม
  club  club - club - club -
GK
62
club
สุวรรณ
หมั่นบำรุงศาสน์
  club  club - club - club -
DF
65
club
เมธีรักษ์
สาแหรกทอง
  club  club - club - club -
DF
66
club
ชาติชาย
ผจญยุทธ
  club  club - club - club -
FW
67
club
พงศกร
ศรีวะอุไร
  club  club - club - club -
FW
68
club
สุรชัช
ศรีกมลวัลย์
  club  club - club - club -
MF
69
club
วีรภัทร
นิลบูรพา
  club  club - club - club -
FW
70
club
พรชัย
เตียกประโคน
  club  club - club - club -
MF
71
club
ธีรพงษ์
มาลัย
  club  club - club - club -
FW
72
club
รณยศ
มิ่งมิตรวัณ
  club  club - club - club -
MF
77
club
รังสิมันต์
สรวมประคำ
  club  club - club - club -
FW
80
club
ธรรมยุต
รักบุญ
  club  club - club - club -
FW
81
club
อิทธิพล
คำปลิว
  club  club - club - club -
DF
87
club
อภิสิทธิ์
จับพิมาย
  club  club - club - club -
MF
92
club
สุทิวัส
จำนงค์
  club  club - club - club -
DF
93
club
พิศาล
ดอกไม้แก้ว
  club  club - club - club -
GK
94
club
ปาณัท
สาครเสถียร
  club  club - club - club -
DF
95
club
ธนวัฒน์
ครัวรัมย์
  club  club - club - club -
DF
98
club
ภูริต
คงสายสินธ์
  club  club - club - club -
GK
1 นริศ
ทวีกุล
  club  GK
club 1 club - club -
2 ณัฐพล
เทพอุทัย
  club  DF
club - club - club -
3 JURATO
IKEDA
  club  club DF
club - club - club -
4 Matthew
Smith
  club  club DF
club - club - club -
5 ประวีณวัช
บุญยงค์
  club  DF
club 2 club - club -
7 Ariel Francisco
Rodriguez Araya
  club  club FW
club 3 club - club 5
8 Daniel
Garcia Rodriguez
  club  club MF
club 3 club - club 6
9 สุรชาติ
สารีพิมพ์
  club  FW
club - club - club 1
10 จักรพันธ์
พรใส
  club  MF
club 1 club - club 1
11 อรรถวิท
สุขช่วย
  club  MF
club - club - club -
14 ศราวุฒิ
มาสุข
  club  MF
club - club - club -
16 นันทวัฒน์
สวนแก้ว
  club  DF
club - club - club -
17 ศุภชัย
คมศิลป์
  club  DF
club 1 club - club -
18 มงคล
นามนวด
  club  DF
club 5 club - club -
19 พิชิต
เกสโร
  club  DF
club - club - club -
20 จิตปัญญา
ทิสุด
  club  MF
club - club - club -
21 JHASMANY
CAMPOS
  club  club MF
club 1 club - club 2
22 ณัฐชัย
ศรีสุวรรณ์
  club  MF
club 2 club - club 1
23 พีรพงศ์
พิชิตโชติรัตน์
  club  MF
club 1 club - club 1
24 ศิวกร
แสงวงศ์
  club  MF
club - club - club -
26 ซากีรีน
ตีกาสม
  club  DF
club - club - club -
27 วัลลภ
แซ่จิ๋ว
  club  GK
club - club - club -
28 อภิสิทธิ์
โสรฎา
  club  DF
club - club - club -
29 ชาตรี
ฉิมทะเล
  club  FW
club 1 club - club 2
32 วรุตม์
บุญสุข
  club  FW
club - club - club -
34 ปิยะชนก
ดาฤทธิ์
  club  DF
club 2 club - club -
35 ทัศนพงษ์
หมวดดารักษ์
  club  MF
club 1 club - club -
38 กรพัฒน์
นารีจันทร์
  club  GK
club - club - club -
39 เชาว์วัฒน์
วีระชาติ
  club  MF
club - club - club -
51 ภัทรพล
จันทร์สุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
56 ศรีไทย
บูโกก
  club  FW
club - club - club -
60 พีรเดช
บุญเข็ม
  club  GK
club - club - club -
62 สุวรรณ
หมั่นบำรุงศาสน์
  club  DF
club - club - club -
65 เมธีรักษ์
สาแหรกทอง
  club  DF
club - club - club -
66 ชาติชาย
ผจญยุทธ
  club  FW
club - club - club -
67 พงศกร
ศรีวะอุไร
  club  FW
club - club - club -
68 สุรชัช
ศรีกมลวัลย์
  club  MF
club - club - club -
69 วีรภัทร
นิลบูรพา
  club  FW
club - club - club -
70 พรชัย
เตียกประโคน
  club  MF
club - club - club -
71 ธีรพงษ์
มาลัย
  club  FW
club - club - club -
72 รณยศ
มิ่งมิตรวัณ
  club  MF
club - club - club -
77 รังสิมันต์
สรวมประคำ
  club  FW
club - club - club -
80 ธรรมยุต
รักบุญ
  club  FW
club - club - club -
81 อิทธิพล
คำปลิว
  club  DF
club - club - club -
87 อภิสิทธิ์
จับพิมาย
  club  MF
club - club - club -
92 สุทิวัส
จำนงค์
  club  DF
club - club - club -
93 พิศาล
ดอกไม้แก้ว
  club  GK
club - club - club -
94 ปาณัท
สาครเสถียร
  club  DF
club - club - club -
95 ธนวัฒน์
ครัวรัมย์
  club  DF
club - club - club -
98 ภูริต
คงสายสินธ์
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 นริศ
ทวีกุล
  club  GK
club 1 club - club -
27 วัลลภ
แซ่จิ๋ว
  club  GK
club - club - club -
38 กรพัฒน์
นารีจันทร์
  club  GK
club - club - club -
60 พีรเดช
บุญเข็ม
  club  GK
club - club - club -
93 พิศาล
ดอกไม้แก้ว
  club  GK
club - club - club -
98 ภูริต
คงสายสินธ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ณัฐพล
เทพอุทัย
  club  DF
club - club - club -
3 JURATO
IKEDA
  club  club DF
club - club - club -
4 Matthew
Smith
  club  club DF
club - club - club -
5 ประวีณวัช
บุญยงค์
  club  DF
club 2 club - club -
16 นันทวัฒน์
สวนแก้ว
  club  DF
club - club - club -
17 ศุภชัย
คมศิลป์
  club  DF
club 1 club - club -
18 มงคล
นามนวด
  club  DF
club 5 club - club -
19 พิชิต
เกสโร
  club  DF
club - club - club -
26 ซากีรีน
ตีกาสม
  club  DF
club - club - club -
28 อภิสิทธิ์
โสรฎา
  club  DF
club - club - club -
34 ปิยะชนก
ดาฤทธิ์
  club  DF
club 2 club - club -
62 สุวรรณ
หมั่นบำรุงศาสน์
  club  DF
club - club - club -
65 เมธีรักษ์
สาแหรกทอง
  club  DF
club - club - club -
81 อิทธิพล
คำปลิว
  club  DF
club - club - club -
92 สุทิวัส
จำนงค์
  club  DF
club - club - club -
94 ปาณัท
สาครเสถียร
  club  DF
club - club - club -
95 ธนวัฒน์
ครัวรัมย์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8 Daniel
Garcia Rodriguez
  club  club MF
club 3 club - club 6
10 จักรพันธ์
พรใส
  club  MF
club 1 club - club 1
11 อรรถวิท
สุขช่วย
  club  MF
club - club - club -
14 ศราวุฒิ
มาสุข
  club  MF
club - club - club -
20 จิตปัญญา
ทิสุด
  club  MF
club - club - club -
21 JHASMANY
CAMPOS
  club  club MF
club 1 club - club 2
22 ณัฐชัย
ศรีสุวรรณ์
  club  MF
club 2 club - club 1
23 พีรพงศ์
พิชิตโชติรัตน์
  club  MF
club 1 club - club 1
24 ศิวกร
แสงวงศ์
  club  MF
club - club - club -
35 ทัศนพงษ์
หมวดดารักษ์
  club  MF
club 1 club - club -
39 เชาว์วัฒน์
วีระชาติ
  club  MF
club - club - club -
51 ภัทรพล
จันทร์สุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
68 สุรชัช
ศรีกมลวัลย์
  club  MF
club - club - club -
70 พรชัย
เตียกประโคน
  club  MF
club - club - club -
72 รณยศ
มิ่งมิตรวัณ
  club  MF
club - club - club -
87 อภิสิทธิ์
จับพิมาย
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 Ariel Francisco
Rodriguez Araya
  club  club FW
club 3 club - club 5
9 สุรชาติ
สารีพิมพ์
  club  FW
club - club - club 1
29 ชาตรี
ฉิมทะเล
  club  FW
club 1 club - club 2
32 วรุตม์
บุญสุข
  club  FW
club - club - club -
56 ศรีไทย
บูโกก
  club  FW
club - club - club -
66 ชาติชาย
ผจญยุทธ
  club  FW
club - club - club -
67 พงศกร
ศรีวะอุไร
  club  FW
club - club - club -
69 วีรภัทร
นิลบูรพา
  club  FW
club - club - club -
71 ธีรพงษ์
มาลัย
  club  FW
club - club - club -
77 รังสิมันต์
สรวมประคำ
  club  FW
club - club - club -
80 ธรรมยุต
รักบุญ
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor