club club club club
 

Club & Players

club
club ชลบุรี เอฟซี
Club Name [Thai] ชลบุรี เอฟซี
Club Name [Eng] Chonburi FC
Short Name [Thai] ชลบุรี เอฟซี
Short Name [Eng] CHON
Alias [Eng] ฉลามชล
Stadium [Eng] ชลบุรี สเตเดี้ยม
Capacity 8600
Website www.chonburifootballclub.com
Email info@chonburifootballclub.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
ชลบุรี เอฟซี   7 2 2 16 13   5 2 5 20 24   23 12 4 7 36 37   -1 40
Last Six Results club
08-07-60 club CHON 1 - 5 RBMFC club
L
05-07-60 club CHON 1 - 0 SSKFC club
W
01-07-60 club CHON 4 - 1 SPWR club
W
28-06-60 club CHON 1 - 3 MTUTD club
L
24-06-60 club CHON 2 - 5 NRMFC club
L
21-06-60 club CHON 2 - 3 AYTUTD club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
29-07-60 club CHON VS SPFC club
H
05-08-60 club CHON VS BUFC club
A
09-08-60 club CHON VS THL club
H
10-09-60 club CHON VS NAVYFC club
A
20-09-60 club CHON VS TPFC club
A
24-09-60 club CHON VS UBUMT club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ภานุพงศ์
พิจิตรธรรม
  club  club - club - club -
GK
2
club
นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  club 4 club - club -
DF
4
club
เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  club 2 club 1 club -
MF
5
club
สุทธินันท์
พุกหอม
  club  club - club - club -
DF
6
club
อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  club - club - club -
DF
7
club
RYOTARO
NAKANO
  club  club club 3 club - club -
MF
8
club
เทิดศักดิ์
ใจมั่น
  club  club - club - club -
MF
10
club
พิภพ
อ่อนโม้
  club  club - club - club -
FW
14
club
RENAN
MARQUES
  club  club club 1 club - club 19
FW
15
club
ชยพัทธ์
กิจพงษ์ศรีธาดา
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภานุพงศ์
พลซา
  club  club 2 club - club -
MF
18
club
FODE BANGALY
DIAKITE
  club  club club 1 club - club 3
DF
20
club
สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
24
club
วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  club - club - club -
MF
25
club
ชลทิตย์
จันทคาม
  club  club 5 club - club -
DF
26
club
เกียรติประวุฒิ
สายแวว
  club  club 1 club - club -
DF
27
club
นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  club 4 club - club -
DF
29
club
PRINCE
AMPONSAH
  club  club club 2 club - club 5
FW
30
club
ชาคร
พิลาคลัง
  club  club - club - club -
GK
31
club
นูรูล
ศรียานเก็ม
  club  club 5 club - club 6
FW
32
club
จิรัญญ์พงษ์
ธรรมสีหา
  club  club - club - club -
GK
35
club
ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  club - club 1 club -
GK
37
club
จีระศักดิ์
อินเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
38
club
ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  club 2 club - club -
MF
39
club
ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  club 1 club - club -
MF
42
club
กฤษดา
กาแมน
  club  club - club - club -
DF
43
club
รชต
หมอรักษา
  club  club - club - club -
MF
44
club
นัฐวุธฒ์
แสงศรี
  club  club - club - club -
MF
46
club
อาทิตย์
การสังเวชน์
  club  club - club - club -
DF
48
club
ณัฏฐยศ
พลเยี่ยม
  club  club - club - club -
MF
49
club
อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  club - club - club -
DF
50
club
สามารถ
ปัญญา
  club  club - club - club -
DF
54
club
อธิวัฒน์
พูลสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
62
club
กษิดิศพัฒน์
วงษ์บุญมี
  club  club - club - club -
MF
73
club
THIAGO
CUNHA
  club  club club 1 club 1 club 2
FW
77
club
โนโต้
บุญตาวัน
  club  club - club - club -
MF
79
club
เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  club - club - club -
FW
88
club
ณรงค์
จันทร์เสวก
  club  club 2 club - club -
MF
89
club
เจษฎา
หงษาวงษ์
  club  club - club - club -
DF
94
club
กฤตธนพงศ์
ไปแดน
  club  club - club - club -
FW
96
club
ทนงศักดิ์
สนธิสวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
97
club
ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  club - club - club -
MF
99
club
อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  club - club - club -
DF
1 ภานุพงศ์
พิจิตรธรรม
  club  GK
club - club - club -
2 นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  DF
club 4 club - club -
4 เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  MF
club 2 club 1 club -
5 สุทธินันท์
พุกหอม
  club  DF
club - club - club -
6 อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  DF
club - club - club -
7 RYOTARO
NAKANO
  club  club MF
club 3 club - club -
8 เทิดศักดิ์
ใจมั่น
  club  MF
club - club - club -
10 พิภพ
อ่อนโม้
  club  FW
club - club - club -
14 RENAN
MARQUES
  club  club FW
club 1 club - club 19
15 ชยพัทธ์
กิจพงษ์ศรีธาดา
  club  DF
club - club - club -
17 ภานุพงศ์
พลซา
  club  MF
club 2 club - club -
18 FODE BANGALY
DIAKITE
  club  club DF
club 1 club - club 3
20 สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
24 วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  MF
club - club - club -
25 ชลทิตย์
จันทคาม
  club  DF
club 5 club - club -
26 เกียรติประวุฒิ
สายแวว
  club  DF
club 1 club - club -
27 นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  DF
club 4 club - club -
29 PRINCE
AMPONSAH
  club  club FW
club 2 club - club 5
30 ชาคร
พิลาคลัง
  club  GK
club - club - club -
31 นูรูล
ศรียานเก็ม
  club  FW
club 5 club - club 6
32 จิรัญญ์พงษ์
ธรรมสีหา
  club  GK
club - club - club -
35 ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  GK
club - club 1 club -
37 จีระศักดิ์
อินเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
38 ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  MF
club 2 club - club -
39 ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  MF
club 1 club - club -
42 กฤษดา
กาแมน
  club  DF
club - club - club -
43 รชต
หมอรักษา
  club  MF
club - club - club -
44 นัฐวุธฒ์
แสงศรี
  club  MF
club - club - club -
46 อาทิตย์
การสังเวชน์
  club  DF
club - club - club -
48 ณัฏฐยศ
พลเยี่ยม
  club  MF
club - club - club -
49 อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  DF
club - club - club -
50 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
54 อธิวัฒน์
พูลสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
62 กษิดิศพัฒน์
วงษ์บุญมี
  club  MF
club - club - club -
73 THIAGO
CUNHA
  club  club FW
club 1 club 1 club 2
77 โนโต้
บุญตาวัน
  club  MF
club - club - club -
79 เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  FW
club - club - club -
88 ณรงค์
จันทร์เสวก
  club  MF
club 2 club - club -
89 เจษฎา
หงษาวงษ์
  club  DF
club - club - club -
94 กฤตธนพงศ์
ไปแดน
  club  FW
club - club - club -
96 ทนงศักดิ์
สนธิสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
97 ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  MF
club - club - club -
99 อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ภานุพงศ์
พิจิตรธรรม
  club  GK
club - club - club -
30 ชาคร
พิลาคลัง
  club  GK
club - club - club -
32 จิรัญญ์พงษ์
ธรรมสีหา
  club  GK
club - club - club -
35 ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  GK
club - club 1 club -

Defender Players

2 นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  DF
club 4 club - club -
5 สุทธินันท์
พุกหอม
  club  DF
club - club - club -
6 อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  DF
club - club - club -
15 ชยพัทธ์
กิจพงษ์ศรีธาดา
  club  DF
club - club - club -
18 FODE BANGALY
DIAKITE
  club  club DF
club 1 club - club 3
25 ชลทิตย์
จันทคาม
  club  DF
club 5 club - club -
26 เกียรติประวุฒิ
สายแวว
  club  DF
club 1 club - club -
27 นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  DF
club 4 club - club -
37 จีระศักดิ์
อินเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
42 กฤษดา
กาแมน
  club  DF
club - club - club -
46 อาทิตย์
การสังเวชน์
  club  DF
club - club - club -
49 อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  DF
club - club - club -
50 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
89 เจษฎา
หงษาวงษ์
  club  DF
club - club - club -
96 ทนงศักดิ์
สนธิสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
99 อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  MF
club 2 club 1 club -
7 RYOTARO
NAKANO
  club  club MF
club 3 club - club -
8 เทิดศักดิ์
ใจมั่น
  club  MF
club - club - club -
17 ภานุพงศ์
พลซา
  club  MF
club 2 club - club -
20 สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
24 วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  MF
club - club - club -
38 ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  MF
club 2 club - club -
39 ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  MF
club 1 club - club -
43 รชต
หมอรักษา
  club  MF
club - club - club -
44 นัฐวุธฒ์
แสงศรี
  club  MF
club - club - club -
48 ณัฏฐยศ
พลเยี่ยม
  club  MF
club - club - club -
54 อธิวัฒน์
พูลสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
62 กษิดิศพัฒน์
วงษ์บุญมี
  club  MF
club - club - club -
77 โนโต้
บุญตาวัน
  club  MF
club - club - club -
88 ณรงค์
จันทร์เสวก
  club  MF
club 2 club - club -
97 ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

10 พิภพ
อ่อนโม้
  club  FW
club - club - club -
14 RENAN
MARQUES
  club  club FW
club 1 club - club 19
29 PRINCE
AMPONSAH
  club  club FW
club 2 club - club 5
31 นูรูล
ศรียานเก็ม
  club  FW
club 5 club - club 6
73 THIAGO
CUNHA
  club  club FW
club 1 club 1 club 2
79 เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  FW
club - club - club -
94 กฤตธนพงศ์
ไปแดน
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor